თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
კრავზინი ფრანცი სიმონი
კრაშენინკოვი ვალერი ალექსანდრე
კრასნიკოვი ფეოდორი ივანე
კრასნოკუტსკი დანიელი ვასილი
კრასნოსელსკი იგნატი ალბინი
კრასოვსკი გაბრიელი მატვეი
კრასიუკოვი ანტონი პანტელეი
კრაიუშკინი პეტრე ივანე
კრევსკი ნიკოლოზი ივანე
კრეშერი იოჰანესი კრისტიანი
კრივცევი ანდრეი ანდრეი
კრივობოკოვი ფედოსი ივანე
კრივცოვა ანნა მიხეილი
კრომბერგი ფრიდრიხი გუსტავ-ადოლფი
კრილცოვი ვასილი ივანე
კრისანოვი ივანე
კრისი ნიკოლოზი მეერი
კრტიანცი ლეონი ოჰანესი
კრული
კსაკოლიანცი არტაშესი