თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ფერჯულიანცი ხოზროფი ხაჩატური
ფერსტერი კონსტანტინე ეფიმი
ფიგნერი ვერა ნიკოლოზი
ფილატოვი ეფიმი მიხეილი
ფილიპოვი კონსტანტინე ფეოდორი
ფილიპოვიჩი ტიტუსი კაზიმირი
ფილია
ფილია გრიგოლი ანტონი
ფილია მელიტონი გლახო
ფინპელაშტეინი ზელინი ოსიპი
ფირსოვი მაქსიმი სტეფანე
ფლუჩეპტოვი
ფლიდერმანი აარონი იუდკო
ფლიდერმანი სოფია ბორისი
ფოკინი
ფოკინი გრიგორი ლევი
ფოკინი სტეფანე ივანე
ფომინი სერგეი პეტრე
ფომინი ივანე
ფომინიხი