თბილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველო

გვარი სახელი მამის სახელი
ფუსმანი შმულ-ლეიბა აფროსიმე