საქმეთა სრული ნუსხა

საფუძველი დასახელება ანოტაცია დოკუმენტის ენა კიდური თარიღები
82 ფონდი 224
ანაწერი 1
საქმე 9
კავკასიაში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის მეთვალყურე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცირკულარები გერმანელთა მიწათმფლობელობის გაუქმების შესახებ რუსული,გერმანული 1917  
83 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 1
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი მიმოწერა გერმანულ კოლონიების პასტორებთან, ამიერკავკასიაში, ქრისტიანული მოძღვრების ქადაგების მიზნით, მისიონერული საზოგადოების დაარსების თაობაზე რუსული,გერმანული 1869  
84 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 2
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი თბილისის ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის კომიტეტის ოქმი რუსული,გერმანული  
85 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 3
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი მიმოწერა, იმპერატორი ალექსანდრე III ერთგულების ფიცის დადების მიზნით, თბილისში მცხოვრები ლუთერანების შეკრების შესახებ რუსული,გერმანული 1881  
86 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 4
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი თბილისის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიის საბჭოს ოქმი რუსული,გერმანული 1881  
87 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 5
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი შინაგან საქმეთა მინისტრის ცირკულარები რუსეთის იმპერიაში ევანგელისტურ-ლუთერანული საზოგადოებისათვის მისიონერული საქმიანობის აკრძალვის შესახებ რუსული,გერმანული 1889  
88 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 6
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი 1889-1890 წლის სხდომების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები რუსული,გერმანული 1889  
89 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 7
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი მთავარმართებლის კანცელარიის მიწერილობა პროტესტანტი მისიონერული საზოგადოებისათვის თანხის შეგროვების აკრძალვის და კოლონიის კონვენტის თხოვნა აკრძალვის მოხსნის თაობაზე რუსული,გერმანული 1889  
90 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 8
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი მეუღლეების ნინევების ქორწინების მოწმობა რუსული,გერმანული 1901  
91 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 9
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი ძველი ეკლესიის მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა. საეკლესიო მიწის გენერალური გეგმა რუსული,გერმანული 1902  
92 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 10
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი სხვადასხვა შენობების სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა რუსული,გერმანული 1904  
93 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 11
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი ევანგელისტურ-ლუთერანულ ეკლესიასთან, მდებარე სხვადასხვა დანიშნულების მქონე შენობების მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა რუსული,გერმანული 1907  
94 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 12
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი ეკატერინენფელდის ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის ქონების შემოსავალ-გასავალი რუსული,გერმანული 1901-10-00  
95 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 13
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი საეკლესიო საბჭოს თხოვნა კისტერის თანამდებობის თაობაზე რუსული,გერმანული 1910  
96 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 14
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი თერგის მხარეში არსებული კოლონიების მცხოვრებთა გადაწყვეტილება მასწავლებელთა სემინარიის თაობაზე. სემინარიის წესდების პროექტი რუსული,გერმანული 1911  
97 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 15
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი საეკლესიო საბჭოს თავჯდომარის მოხსენება თბილისის ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის მდგომარეობის შესახებ რუსული,გერმანული 1912  
98 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 16
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი თბილისის გუბერნიის ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სასულიერო პირებზე გამოყოფილი თანხის უწყისები რუსული,გერმანული 1915  
99 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 17
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი 1915 წ. ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის შემოსავალ-გასავალი რუსული,გერმანული 1915  
100 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 18
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი ეკლესიასთან არსებული სასწავლებლის ხარჯთაღრიცხვა რუსული,გერმანული 1915  
101 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 19
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი ლუთერანული აღმსარებლობის ჯარისკაცების სახელობითი სიები რუსული,გერმანული 1917