საქმეთა სრული ნუსხა

საფუძველი დასახელება ანოტაცია დოკუმენტის ენა კიდური თარიღები
142 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 1
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი რუსეთის ევანგელისტური ბიბლიური საზოგადოების წესდება რუსული,გერმანული 1831  
143 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 2
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი ევანგელისტური ბიბლიური საზოგადოების სან-პეტერბურგის განყოფილების წლიური ანგარიში რუსული,გერმანული 1884   1888
144 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 3
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი რუსეთის ევანგელისტური ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტის ოქმები რუსული,გერმანული 1885   1909
145 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 4
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი პეტერბურგის ევანგელისტური ბიბლიური საზოგადოების მიწერილობა თბილისის ბიბლიურ საზოგადოებას კომიტეტს საზოგადოების ბეჭედის გამოგზავნის თაობაზე რუსული,გერმანული 1885  
146 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 5
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი რუსეთის ევანგელისტური ბიბლიური საზოგადოების ინსტრუქცია რუსული,გერმანული 1888  
147 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 6
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი რუსეთის ევანგელისტური ბიბლიური საზოგადოების წევრთაა სია რუსული,გერმანული 1890  
148 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 7
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ხალხთა ენაზე დაწერილი ამონარიდები წმინდა წერილებიდან რუსული,გერმანული 1893  
149 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 8
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი თბილისის ევანგელისტური ბიბლიური საზოგადოების შემოსულ ქაღალდთა სია რუსული,გერმანული 1905  
150 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 9
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი თბილისის ევანგელისტური ბიბლიური საზოგადოების ფინანსური ოპერაციების ქვითრები და ანგარიშები რუსული,გერმანული 1907   1911
151 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 10
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი მოსკოვის ევანგელისტური სამხარეო კონსისტორიის გენერალ-გუბერნატორის მიწერილობა თბილისის ბიბლიურ საზოგადოების განყოფილებას ბიბლიისა და სახარების შესყიდვის თაობაზე რუსული,გერმანული 1910  
152 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 11
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი ბიბლიური საზოგადოების ზავოლჟის განყოფილების წლიური ანგარიში რუსული,გერმანული 1910   1912
153 ფონდი 1740
ანაწერი 1
საქმე 12
რუსეთის ევანგელისტურ-ბიბლიური საზოგადოების კავკასიის კომიტეტი რუსეთის ევანგელისტური ბიბლიური საზოგადოების წლიური ანგარიშის ნიმუშები (უთარიღო) რუსული,გერმანული  
154 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 1
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოების მუშაობის ანგარიში რუსული,გერმანული 1890   1891
155 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 2
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოების სალაროს მუშაობის ანგარიში რუსული,გერმანული 1890   1891
156 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 3
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოების მუშაობის ანგარიში რუსული,გერმანული 1891   1892
157 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 4
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოების განცხადება ხელმოკლე ოჯახის ბავშვებისათვის საქველმოქმედო საღამოს გამართვის თაობაზე რუსული,გერმანული 1891  
158 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 5
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოების მუშაობის ანგარიში რუსული,გერმანული 1892   1893
159 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 6
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოების წესდება რუსული,გერმანული 1893  
160 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 7
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოების წესდება რუსული,გერმანული 1895  
161 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 8
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოების მუშაობის ანგარიში რუსული,გერმანული 1900   1901