საქმეთა სრული ნუსხა

საფუძველი დასახელება ანოტაცია დოკუმენტის ენა კიდური თარიღები
1322 ფონდი 1727
ანაწერი 1
საქმე 117
თბილისის ევანგელისტ-ლუთერანთა საეკლესიო საბჭო თბილისის მაზრის ალექსანდროვსკის სოფლის თემის მიწერილობა თბილისის ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის საეკლესიო საბჭოს თბილისთან ახლოს ევანგელისტური სასაფლაოს მოწყობის თაობაზე რუსული,გერმანული 1920  
1323 ფონდი 1727
ანაწერი 1
საქმე 118
თბილისის ევანგელისტ-ლუთერანთა საეკლესიო საბჭო თბილისის ქალაქის საბჭოს სამეურნეო განყოფილების, სავაჭრო-სამრეწველო კოოპერატიული არტელის ,,გლარჯი“ და სხვ. დაწესებულების მიწერილობა თბილისის ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის საეკლესიო საბჭოს ძველი სასაფლაოს ზედამხედველობისა, ,,კირპიჩნოის’’ (აგურის) ქუჩასა და პლეხანოვის პროსპექტზე ჯიხურის გამართვისა და სხვ. საკითხების თაობაზე რუსული,გერმანული 1922   1931
1324 ფონდი 172
ანაწერი 1
საქმე 119
თბილისის ევანგელისტ-ლუთერანთა საეკლესიო საბჭო ევანგელისტ-ლუთერანი მრევლის საეკლესიო საბჭოს ოქმები, მიმოწერა თბილისის კალოუბნის საეკლესიო გუნდის რეგენტის ელცოვის და სხვ. დაწესებულების კონცერტის მოწყობისა და ლუთერანული სასაფლაოსა დახურვისა და სხვ. საკითხების თაობაზე რუსული,გერმანული 1923   1927
1325 ფონდი 1727
ანაწერი 1
საქმე 120
თბილისის ევანგელისტ-ლუთერანთა საეკლესიო საბჭო წერილი (ბერლინიდან გამოგზავნილი) ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის საეკლესიო საბჭოს თბილისში ევანგელისტ-ლუთერანი მრევლის სასაფლაოს მოწყობის თაობაზე რუსული,გერმანული 1925  
1326 ფონდი 1727
ანაწერი 1
საქმე 121
თბილისის ევანგელისტ-ლუთერანთა საეკლესიო საბჭო ევანგელისტურ-ლუთერანული თემის საეკლესიო საბჭოს ანგარიში რუსული,გერმანული 1927  
1327 ფონდი 1727
ანაწერი 1
საქმე 122
თბილისის ევანგელისტ-ლუთერანთა საეკლესიო საბჭო მოსკოვის ევანგელისტურ-ლუთერანი ეპისკოპოსის მაიერის წერილი თბილისის ეკლესიის საეკლესიო საბჭოს ამიერკავკასიის გერმანულ კოლონიებში გამგზავრების თაობაზე რუსული,გერმანული 1929  
1328 ფონდი 1727
ანაწერი 1
საქმე 123
თბილისის ევანგელისტ-ლუთერანთა საეკლესიო საბჭო თბილისის ბაპტისტური თემის მიწერილობა და ხელშეკრულება ღვთისმსახურების აღსრულების თაობაზე რუსული,გერმანული 1931  
1329 ფონდი 1727
ანაწერი 1
საქმე 124
თბილისის ევანგელისტ-ლუთერანთა საეკლესიო საბჭო მონაცემები თბილისის ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის ქონების, ეკლესიის მშენებლობისათვის სამშენებლო მასალისა და სხვ. საკითხებზე /თარიღის გარეშე/ რუსული,გერმანული  
1330 ფონდი 1727
ანაწერი 1
საქმე 125
თბილისის ევანგელისტ-ლუთერანთა საეკლესიო საბჭო ზაუერისა და ვეიგლოს ორღანის აღწერილობა. ორღანის ნახაზები /უთარიღო/ რუსული,გერმანული