საქმეთა სრული ნუსხა

საფუძველი დასახელება ანოტაცია დოკუმენტის ენა კიდური თარიღები
42 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 22
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა მარიენფელდისა და პეტერდორფის კოლონიებში ერთიანი სასოფლო კანონის მიღებისა და ამიერკავკასიის კოლონიების სააქციზო გადასახადების გადახდის აუცილებლობის თაობაზე გერმანული,რუსული 1841   1844
43 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 23
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა კოლონისტების მიერ, სასმელზე აქციზის გადახდის თაობაზე რუსული,გერმანული 1841  
44 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 24
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქმე ჯარისკაცების მიერ, მარიენფელდის კოლონისტებისათვის ოცი არშინი, სუკნოს ღირებულის, 18 რუს. ვერცხლის ფულის უკან დაბრუნების თაობაზე გერმანული,რუსული 1841  
45 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 25
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში სახელმწიფო ქონების მართვის პალატის განკარგულება, ალექსანდრდორფის კოლონიის მიწის ტერიტორიისა და მიჯნების განსაზღვრის თაობაზე გერმანული,რუსული 1842   1846
46 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 26
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა სინოდში ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის დეპუტატების არჩევის თაობაზე გერმანული,რუსული 1842  
47 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 27
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში სახელმწიფო ქონების პალატის განკარგულება, საქართველოში, 1818 წ., კოლონისტების დასახლებისა და მათ მიერ 35 დესეტინა მიწის ნაკვეთის გამოყოფის თაობაზე გერმანული,რუსული 1843   1844
48 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 28
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქმე ავგუსტ კოპფის და ბართლომე ვეტლანდის ბინადრობის თაობაზე გერმანული,რუსული 1843  
49 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 29
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში სახელმწიფო ქონების მართვის პალატის განკარგულება თბილისისა და ალექსანდრდორფის კოლონიებში არსებული დუქნების შესახებ გერმანული,რუსული 1843   1845
50 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 30
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა გერმანულ კოლონიაში , მასწავლებლის პოზიციაზე, ორი აღსაზრდელის შერჩევისა და მათთვის სწავლის თანხის შეგროვების თაობაზე გერმანული,რუსული 1843   1845
51 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 31
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში სახელმწიფო ქონების მართვის პალატის განკარგულება, ფრეიდენტალების სხვა კოლონიაში საცხოვრებლად გადასვლის შესახებ გერმანული,რუსული 1844   1845
52 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 32
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში სახელმწიფო ქონების მართვის პალატის განკარგულება, ეკატერინოფელდის კოლონისტებსა და თავად ორბელინს შორის , მდ. არატზე, თევზჭერის ადგილის გამო, ატეხილი დავის თაობაზე გერმანული,რუსული   1845
53 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 33
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა ელიზაბეტის კოლონიის მოხელეებისათვის, სახელმწიფო დოკუმენტებისათვის, ოთახების ჩამორთმევის შესახებ გერმანული,რუსული 1844   1845
54 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 34
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქმე კოლონიებში სხვადასხვა პიროვნებების მოძებნის შესახებ გერმანული,რუსული 1844   1845
55 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 35
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქართველო-იმერეთის ქონების მართვის პალატის მიწერილობა უწყებებიდან კოლონისტების გათავისუფლების შესახებ გერმანული,რუსული 1844   1845
56 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 36
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქართველო-იმერეთის ქონების მართვის პალატის მიწერილობა, ანენფელდის კოლონისტის იაკობ ბუხმანისათვის მიწის ნაკვეთის ჩამორთმევისა და იჯარის გადახდის თაობაზე გერმანული,რუსული 1846   1848
57 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 37
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა მარიენფელდის კოლონისტების მიერ დეზერტირის ვასილ ოსადჩენკოს შეფარების თაობაზე გერმანული,რუსული 1846  
58 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 38
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქართველო-იმერეთის ქონების მართვის პალატის მიწერილობა კოლონისტების ადგილმონაცვლეობის შესახებ გერმანული,რუსული 1847   1848
59 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 39
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში დოკუმენტები შულცების, ბეიზიცერების თანამდებობიდან დანიშვნა-განთავისუფლებისა, სინოდში დეპუტატების არჩევისა და სხვ. თაობაზე გერმანული,რუსული 1847   1848
60 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 40
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში გერმანული კოლონიების მდგომარეობის უწყისები გერმანული,რუსული 1846   1847
61 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 41
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში კოლონიების ზედამხედველის ენკელმანის საქმეების უწყისები და მისი გარდაცვალების შემდეგ, ზედამხედველად პროკოფიევის დანიშვნა გერმანული,რუსული 1847   1898