საქმეთა სრული ნუსხა

საფუძველი დასახელება ანოტაცია დოკუმენტის ენა კიდური თარიღები
122 ფონდი 1733
ანაწერი 1
საქმე 2
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტი თავად ი. მ. გედევანოვის განცხადება, თბილისის პეტრე-პავლეს ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტს, კასპიდან ეკლესიის მშენებლობისათვის კირის ჩამოტანის თაობაზე რუსული,გერმანული 1894  
123 ფონდი 1733
ანაწერი 1
საქმე 3
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტი ქვის ოსტატის შუიშელის ხელწერილი შესრულებული სამუშაოების წარმოების თაობაზე რუსული,გერმანული 1894  
124 ფონდი 1733
ანაწერი 1
საქმე 4
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტი თბილისის ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტის სახელზე გაცემული, სხვადასხვა ფირმების მიერ წარმოებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა და ქვითრები რუსული,ქართული 1894  
125 ფონდი 1733
ანაწერი 1
საქმე 5
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტი თბილისის ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტის სახელზე გაცემული სხვადასხვა ფირმების მიერ წარმოებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა და ქვითრები რუსული,გერმანული 1895  
126 ფონდი 1733
ანაწერი 1
საქმე 6
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტი თბილისის ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტის სახელზე გაცემული სხვადასხვა ფირმების მიერ წარმოებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა და ქვითრები რუსული,გერმანული 1840  
127 ფონდი 1733
ანაწერი 1
საქმე 7
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტი თბილისის ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტის სახელზე გაცემული სხვადასხვა ფირმების მიერ წარმოებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა და ქვითრები რუსული,გერმანული 1897  
128 ფონდი 1733
ანაწერი 1
საქმე 8
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტი თბილისის ლუთერანული ეკლესიის მშენებლობის, სამუშაოთა მწარმოებლის მ. ს. ოზოლინის განკარგულება, სამშენებლო სამუშაოების ერთიმეორის მიყოლებით წარმოებისაა და ეკლესიის მაღაზიის მშენებლობის შესახებ რუსული,გერმანული 1909  
129 ფონდი 1733
ანაწერი 1
საქმე 9
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტი პეტრე-პავლეს სახ. ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (უთარიღო) რუსული,გერმანული  
130 ფონდი 1733
ანაწერი 1
საქმე 10
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტი ლუთერანული ეკლესიის მშენებლობისას, მუშების მიერ შესრულებული სამუშაოების ნიხრი რუსული,გერმანული  
131 ფონდი 1739
ანაწერი 1
საქმე 1
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოების წესდება რუსული,გერმანული 1876   1878
132 ფონდი 1739
ანაწერი 1
საქმე 2
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება ანგარიში რუსული,გერმანული 1898  
133 ფონდი 1739
ანაწერი 1
საქმე 3
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოების წევრთა საიუბილეო საღამოს მოსაწვევები რუსული,გერმანული 1905   1913
134 ფონდი 1739
ანაწერი 0
საქმე 4
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოების ანგარიშის ამონაწერი რუსული,გერმანული 1908   1911
135 ფონდი 1739
ანაწერი 1
საქმე 5
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოების შემოწირულობები სკოლის მოსწავლეთა დასახმარებლად რუსული,გერმანული 1908   1912
136 ფონდი 1739
ანაწერი 1
საქმე 6
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოების მიერ დაფინანსებული ლუთერანული სკოლის ბავშვების სია რუსული,გერმანული 1912  
137 ფონდი 1739
ანაწერი 1
საქმე 7
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოების ანგარიში რუსული,გერმანული 1912  
138 ფონდი 1739
ანაწერი 1
საქმე 8
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის სამხარეო პროკურორის მიწერილობა თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოებას, ოტტო მადერის ანდერძის თაობაზე და მადერის ანდერძი რუსული,გერმანული 1927  
139 ფონდი 1739
ანაწერი 1
საქმე 9
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება ცნობები თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოების შესახებ რუსული,გერმანული  
140 ფონდი 1739
ანაწერი 1
საქმე 10
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოებისა და გერმანელთა კავშირის მიერ შემწეობის მოკლებულ მოსწავლეთა დასახმარებლად მოწყობილი საქველმოქმედო საღამოს პროგრამა (უთარიღო) რუსული,გერმანული  
141 ფონდი 1739
ანაწერი 1
საქმე 11
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სკოლასთან არსებული საქველმოქმედო საზოგადოების სკოლის, მზრუნველობას მოკლებული ბავშვთა დასახმარებლად, შემოწირული თანხის შემომწირველთა ხელმოწერილი ფურცელი (უთარიღო) რუსულიი,გერმანული