საქმეთა სრული ნუსხა

საფუძველი დასახელება ანოტაცია დოკუმენტის ენა კიდური თარიღები
102 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 20
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის ტიპიკონი (უთარიღო) გერმანული,რუსული  
103 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 21
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი ამონაწერი კავკასიაში ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის მმართველობის შესახებ (უთარიღო) რუსული,გერმანული  
104 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 22
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი დაბადების ამონაწერები მეტრიკული წიგნებიდან (უთარიღო) რუსული,გერმანული  
105 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 23
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი დოკუმენტები საეკლესიო საბჭოსა და საბჭოს წევრთა არჩევნების თაობაზე რუსული,გერმანული 1872  
106 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 24
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი საეკლესიო საბჭოს განკარგულება სხდომის მოწყობისა, საბჭოს თავმჯდომარისა და წევრთა არჩევის თაობაზე, ევანგელისტურ-ლუთერანული სკოლის მშენებლობის ბრძანება; ისტორიული ცნობა საქართველოში ლუთერანული ეკლესიის დაარსების შესახებ რუსული,გერმანული 1875  
107 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 25
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი ლუთერანი მრევლის თხოვნა ურთიერთდამხმარე სალაროს დაარსებისა, სოფლის სკოლების დახმარების თაობაზე; მონაცემები სოფლის სკოლების მდგომარებისა და მასწავლებლის პეტრე პოეტსის დანიშვნისა თაობაზე. ამონაწერები სინოდის სხდომის ოქმიდან რუსული,გერმანული 1897  
108 ფონდი 1620
ანაწერი 1
საქმე 26
ამიერკავკასიის ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიების ობერ-პასტორი რუსეთის წითელი ჯვრის საზოგადოების ცირკულარები შორეულ აღმოსავლეთში დაჭრილებისა და ავადმყოფების დახმარების თაობაზე რუსული,გერმანული 1904  
109 ფონდი 1731
ანაწერი 1
საქმე 1
ბაზელის ევანგელისტური საზოგადოების მისიონერი საქართველოში საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების აღმასრულებელი ექსპედიციის მიერ ბაზელის მისიონერული საზოგადოების წევრის დიტრიხ ავგუსტის სახელზე გაცემულ ბილეთი ქალაქ შუში თავისუფლად გადაადგილების თაობაზე რუსული,გერმანული 1827  
110 ფონდი 1731
ანაწერი 1
საქმე 2
ბაზელის ევანგელისტური საზოგადოების მისიონერი საქართველოში თბილისის სამხედრო გუბერნატორის მიერ ბაზელის მისიონერული საზოგადოების წევრის, პასტორის დიტრიხ ავგუსტის სახელზე გაცემული ბილეთი, ამიერკავკასიის მხარეში მისიონერული მოღვაწეობისათვის დაუბრკოლებლად გადაადგილებისა და ქადაგების თაობაზე რუსული გერმანული 1827   1833
111 ფონდი 1731
ანაწერი 1
საქმე 3
ბაზელის ევანგელისტური საზოგადოების მისიონერი საქართველოში ამიერკავკასიის გერმანული კოლონიების საქმეთა მართვის სამმართველოს მიწერილობა ბაზელის ევანგელისტური საზოგადოების პასტორს დიტრიხს, მისი საქართველოში გერმანული კოლონიების ობერ-პასტორად დანიშვნისა და თბილისში ევანგელისტური მრევლის წინამძღვრად განწესების თაობაზე რუსული,გერმანული 1831   1833
112 ფონდი 1738
ანაწერი 1
საქმე 1
ევანგელურ-ლუთერანული საზოგადოება თბილისის გერმანული სკოლის ბიბლიოთეკარების და სამეურნეო სამსახურის თანამშრომელთა სახელფასო უწყისები, სხვადასხვა სახის შესრულებული სამუშაოს შესახებ რუსული,გერმანული 1916   1917
113 ფონდი 1738
ანაწერი 1
საქმე 2
ევანგელურ-ლუთერანული საზოგადოება ლიბკნეხტის (ყოფ. ალექსანდერდორფი) კოლონიის საერთო საეკლესიო კრების მიერ, დამტკიცებული წმ. პავლეს სახ. საეკლესიო თემის წესდება რუსული,გერმანული 1923  
114 ფონდი 1738
ანაწერი 1
საქმე 3
ევანგელურ-ლუთერანული საზოგადოება თბილისის პეტრე-პავლეს სახ. ეკლესიის შენობა-ნაგებობების, ბაღის, შემოგარენის და სხვადსხვა სახის შესრულებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა რუსული,გერმანული 1929   1930
115 ფონდი 1738
ანაწერი 1
საქმე 4
ევანგელურ-ლუთერანული საზოგადოება ევანგელისტურ-ლუთერანული საზოგადოების დოკუმენტები; სამეურნეო ხარჯთაღრიცხვა, შემოწირულობის ქაღალდი რუსული,გერმანული 1934   1935
116 ფონდი 1742
ანაწერი 1
საქმე 1
ამიერკავკასიის ევანგელისტ-ლუთერანი მქადაგებლებისა და მასწავლებლების ქვრივ-ობოლთა სალარო ამიერკავკასიის ევანგელისტ-ლუთერანი მქადაგებლებისა და მასწავლებლების ქვრივ-ობოლთა სალაროს წესდება რუსული,გერმანული 1872  
117 ფონდი 1742
ანაწერი 1
საქმე 2
ამიერკავკასიის ევანგელისტ-ლუთერანი მქადაგებლებისა და მასწავლებლების ქვრივ-ობოლთა სალარო ცნობები, ამიერკავკასიის მქადაგებლებისა და მასწავლებელთა ქვრივ-ობოლთა დამხმარე სალაროს დაარსების თაობაზე რუსული,გერმანული 1912  
118 ფონდი 1742
ანაწერი 1
საქმე 3
ამიერკავკასიის ევანგელისტ-ლუთერანი მქადაგებლებისა და მასწავლებლების ქვრივ-ობოლთა სალარო სახელმწიფო ბანკებში სალაროს კუთვნილი ფასიანი ქაღალდების სია რუსული,გერმანული 1917  
119 ფონდი 1742
ანაწერი 1
საქმე 4
ამიერკავკასიის ევანგელისტ-ლუთერანი მქადაგებლებისა და მასწავლებლების ქვრივ-ობოლთა სალარო ამიერკავკასიის ევანგელისტ-ლუთერანი მქადაგებლებისა და მასწავლებლების ქვრივ-ობოლთა სალაროს ხელმძღვანელის ბრიმის მიწერილობა ამიერკავკასიის მქადაგებლებსა და მასწავლებლებს სალაროს წევრებად გაერთიანების თაობაზე რუსული,გერმანული 1917  
120 ფონდი 1742
ანაწერი 1
საქმე 5
ამიერკავკასიის ევანგელისტ-ლუთერანი მქადაგებლებისა და მასწავლებლების ქვრივ-ობოლთა სალარო სალაროს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში რუსული,გერმანული 1919  
121 ფონდი 1733
ანაწერი 1
საქმე 1
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის სამშენებლო კომიტეტი გერმანიის მოქალაქის დიტრიხ როზელის ქვრივის, ბარბარე ივანეს ასულის ანდერძი, მისი ქონების თბილისის ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიისათვის გადაცემის თაობაზე რუსული,გერმანული 1894   1895