საქმეთა სრული ნუსხა

საფუძველი დასახელება ანოტაცია დოკუმენტის ენა კიდური თარიღები
22 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 2
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერე კოლონიებში არსებული სექტების თაობაზე გერმანული,რუსული 1839   1846
23 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 3
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა კოლონიებში მომხდარი სხვადასხვა შემთხვევების თაობაზე გერმანული,რუსული 1839   1846
24 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 4
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქართველო-იმერეთის სახელმწიფო ქონების მართვის პალატის განკარგულება კოლონისტების ქონებისა და საცხოვრებელი ადგილის ცვლილების თაობაზე გერმანული,რუსული 1839   1846
25 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 5
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქართველო-იმერეთის ქონების მართვის პალატის განკარგულება კოლონისტების ბეგარა-გადასახადების თაობაზე გერმანული,რუსული 1839   1846
26 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 6
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა,ანგარიში კოლონისტების, საქართველოში დასახლების პერიოდში, არსებული. ვალის შესახებ გერმანული,რუსული 1839   1846
27 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 7
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა ეკატერინოფელდის კოლონიაში მცხოვრები იოანესა გერცის თხოვნაზე , წისქვილის ასაშენებლად 600 რუბ. (ვერც.) გამოყოფის შესახებ გერმანული,რუსული 1839   1846
28 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 8
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა გერმანულ კოლონიებში, კოლონიების ზედამხედველის თანამდებობაზე გელმანის დანიშვნისა და ზედამხედველის ლიდეროვისაგან კოლონიის საქმეეების გადაბარების თაობაზე გერმანული,რუსული 1839   1846
29 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 9
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა ეკატერინონფელდის კოლონიაში მცხოვრები ლუდვიგ ბეკის უკმაყოფილებზე, კოლონიის ზედამხედველის მიერ უგებრო ქაღალდზე ჯარიმის გამოწერის გამო, გერმანული,რუსული 1839   1846
30 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 10
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა კოლონისტების მიერ ჩადენილი სისხლის სამართლისა და სხვა დანაშაულების გამო, კოლონიებიდან გასახლების თაობაზე გერმანული,რუსული 1840   1846
31 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 11
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა სხვადასხვა პირთათვის ბინადრობაზე წერილობითი ნებართვის გაცემის თაობაზე გერმანული,რუსული 1840   1846
32 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 12
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა მარიენფელდის კოლონიისა და სოფელ სარტაიანის მაცხოვრებლებს შორის, მიწის გამო, არსებული დავის თაობაზე გერმანული,რუსული 1840   1846
33 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 13
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა ელეონდორფის კოლონიის მაცხოვრებლებსა და სომეხი იავრი მეკს შორის, მიწის გამო, არსებული დავის თაობაზე გერმანული,რუსული 1840   1846
34 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 14
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა კოლონიებში ეკლესიისა და სკოლის მშენებლობის შესახებ გერმანული,რუსული 1840   1845
35 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 15
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში სახელმწიფო ქონების მართვის პალატის განკარგულება კოლონიებში, მარიენფელდსა და პეტერდორფში, წყალგაყვანილობის სისტემის მოწესრიგების შესახებ გერმანული,რუსული 1840   1846
36 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 16
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქართველო-იმერეთის პალატის განკარგულება , ელიზავეტალის კოლონიის მაცხოვრებლების საჩივარზე, ადგილობრივი მოძღვრის გიუბნერისა და მასწავლებლის ულრიხ მეკლინის წინააღმდეგ გამოხატული უკმაყოფილების შესახებ გერმანული,რუსული 1840   1846
37 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 17
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა ეკატერინენფელდის კოლონიაში მცხოვრები იოჰან გერტცის მიერ წისქვილის მშენებლობისათვის,600 რუს. ვერცხლის ფულის, ექვსი წლის ვადით, საქართველოს ყოფილი მთავარმართებლის თანხიდან, სესხების თაობაზე გერმანული,რუსული 1840   1844
38 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 18
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქმე პატიმრებისათვის განკუთვნილი საკვები ულუფისა და ცხენების თივის მოპარვის შესახებ გერმანული,რუსული 1840  
39 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 19
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა კოლონიებში შეშისა და საკვები პროდუქტების მიწოდების თაობაზე გერმანული,რუსული 1840  
40 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 20
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა კოლონისტების ზაფხულის პერიოდში, მომთაბარეობის შესახებ გერმანული,რუსული 1841   1846
41 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 21
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა კოლონიებში ჭირის გავრცელებისა და მისგან თავის დასაცავი ღონისძიებების გატარების შესახებ გერმანული,რუსული 1841   1843