საქმეთა სრული ნუსხა

საფუძველი დასახელება ანოტაცია დოკუმენტის ენა კიდური თარიღები
62 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 42
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქართველოში მყოფი კოლონისტების საკომლო აღწერა გერმანული,რუსული 1842  
63 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 43
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მოსახლეობის კამერალური აღწერა გერმანული,რუსული 1842  
64 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 44
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში თბილისის სახელმწიფო ქონების მართვის პალატის მიმოწერა ელენენდორფის კოლონისტის მეედერის მემკვიდრეობის დამტკიცების შესახებ გერმანული,რუსული 1848  
65 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 45
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა ამიერკავკასიაში კოლონიების მოწყობისა და სომხების გერმანულ კოლონიებში დასახლების აკრძალვის თაობაზე გერმანული,რუსული 1848  
66 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 46
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში თბილისის საპოლიციო უბნის სამმართველოს მიმოწერა ელიზაბეტალის თემიდან ქურდობის გამო, კოლონისტის კრომმერის გაძევების შესახებ გერმანული,რუსული 1858  
67 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 47
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში მიმოწერა თამბაქოს მოშენების შედეგების თაობაზე გერმანული,რუსული 1858  
68 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 48
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში კატერინფელდის ზედამხედველის მიწერილობა, რეის მემკვიდრეობისა, კოლონიის მოსახლეობის სიისა და სხვ. თაობაზე გერმანული,რუსული 1852   1858
69 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 49
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში ელიზაბეტალის კოლონიის ზედამხედველის მიწერილობა, საპნის ქურდობისა, კოლონისტის ბუკეს მემკვიდრეობასა და სხვ. თაობაზე გერმანული,რუსული 1852   1858
70 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 50
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში საქართველო-იმერეთის ქონების მართვის პალატის მიმოწერა გერმანული კოლონიებისათვის ჰიმალაის შვრიის და სხვდასხვა მარცვლეულის თესლის გამოწერის შესახებ გერმანული,რუსული 1847   1848
71 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 51
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში ანენფელდის კოლონიის უწყისები გერმანული,რუსული 1848   1849
72 ფონდი 227
ანაწერი 1
საქმე 52
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი საქართველოში სართიჭალის საპოლიციო უბნის თავმჯდომარისა და ქონების მართვის პალატის მიმოწერა მარიენფელდის (აბასთუმანი) უბნიდან სართიჭალის უბანში გადმოსახლებული კოლონისტების სახაზინო ვალის შესახებ გერმანული,რუსული 1848   1862
73 ფონდი 1702
ანაწერი 1
საქმე 1
ევანგელისტ ქრისტიანთა სათემო საბჭოს სხდომათა ოქმები ევანგელისტ ქრისტიანთა სათემო საბჭოს სხდომათა ოქმები გერმანული,რუსული 1929   1936
74 ფონდი 224
ანაწერი 1
საქმე 1
კავკასიაში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის მეთვალყურე ცირკულარები კავკასიაში გერმანელთა მიწათმფლობელობის გაუქმების მიმდინარეობის და მიმოწერა ამ საკითხების თაობაზე რუსული,გერმანული 1917  
75 ფონდი 224
ანაწერი 1
საქმე 2
კავკასიაში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის მეთვალყურე მიმოწერა თბილისის გუბერნიაში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის შესახებ რუსული,გერმანული 1917  
76 ფონდი 224
ანაწერი 1
საქმე 3
კავკასიაში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის მეთვალყურე მიმოწერა ქუთაისის გუბერნიისა და სოხუმის მხარეში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის შესახებ რუსული,გერმანული 1917  
77 ფონდი 224
ანაწერი 1
საქმე 4
კავკასიაში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის მეთვალყურე მიმოწერა თერგის ტერეკი) მხარეში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის თაობაზე რუსული,გერმანული 1917  
78 ფონდი 224
ანაწერი 1
საქმე 5
კავკასიაში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის მეთვალყურე მიმოწერა ყუბანის მხარეში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის შესახებ რუსული,გერმანული 1917  
79 ფონდი 224
ანაწერი 1
საქმე 6
კავკასიაში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის მეთვალყურე მიმოწერა სტავროპოლის მხარეში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის შესახებ რუსული,გერმანული 1917  
80 ფონდი 224
ანაწერი 1
საქმე 7
კავკასიაში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის მეთვალყურე მიმოწერა შავიზღვისპირეთის მხარეში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის თაობაზე რუსული,გერმანული 1917  
81 ფონდი 224
ანაწერი 1
საქმე 8
კავკასიაში გერმანელთა მიწათმფლობელობის ლიკვიდაციის მეთვალყურე განსაკუთრებულ საქმეთა კომიტეტის ჟურნალი გერმანელი მიწათმფლობელთა წინააღმდეგ ბრძოლის თაობაზე რუსული,გერმანული 1917