საქმეთა სრული ნუსხა

საფუძველი დასახელება ანოტაცია დოკუმენტის ენა კიდური თარიღები
162 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 9
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება ყოველთვიური ჟურნალი: ,, христианский уход за мальенкими детьми“ რუსული,გერმანული 1900  
163 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 10
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოების სალაროს მუშაობის ანგარიში რუსული,გერმანული 1913  
164 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 11
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება ქალთა ჟურნალი: ,,Ежемесячник с.- Петербурского гарольда. რუსული,გერმანული 1913  
165 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 12
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოების სალაროს მუშაობის ანგარიში რუსული,გერმანული 1914   1915
166 ფონდი 1741
ანაწერი 1
საქმე 13
თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოება თბილისის ქალთა ევანგელისტურ-ლუთერანული საქველმოქმედო საზოგადოების მუშაობის ანგარიში რუსული,ქართული 1916   1917
167 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 1
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი რელიგიურ საქმეთა დეპარტამენტის დირექტორის გადაწყვეტილება საქართველოში გადმოსახლებული გერმანელთა საეკლესიო წესების შესახებ რუსული,გერმანული 1823  
168 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 2
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი თბილისის სამოქალაქო საქმეთა სამხედრო გუბერნატორის, რელიგიურ საქმეთა დეპარტამენტის მიწერილობა საქართველოში გერმანული კოლონიების ობერ-პასტორს, გერმანულ კოლონიებში პასტორების დანიშვნისა, თბილისში, ელიზაბეტალში, ელენენდორფში, კატერინენფელდში, მარიენფელდში ეკლესიების მშენებლობისათვის თანხის გადარიცხვის შესახებ; ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის წესდება; მონაცემები საქართველოში ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიების, პასტორების და სხვ. შესახებ. ამიერკავკასიაში ევანგელისტურ-ლუთერანული აღმსარებლობის გავრცელების წესები რუსული,გერმანული 1827   1843
169 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 3
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი საქართველოში მყოფი ობერ-პასტორისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დოკუმენტების ჟურნალი რუსული,გერმანული 1827   1848
170 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 4
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი . გერმანული კოლონიების მმართველობის კანტორის, საქართველოს სამოქალაქო საქმეთა გუბერნატორის, თბილისის საქალაქო პოლიციის და სხვ. მიწერილობა საქართველოში არსებული გერმანული კოლონიების ობერ-პასტორს, გერმანული კოლონიების მმართველობის, კატერინენფელდში მცხოვრები გიორტების ოჯახის, მეუღლის დაპატიმრების გამო, გაყრისა, თურქთა ტყვეობიდან კატერინენფელდის კოლონისტის ა.მ. ობრისტის გამოსყიდვის და სხვ. საკითხების თაობაზე რუსული,გერმანული 1833   1834
171 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 5
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი საქართველოში არსებული გერმანული კოლონიების სკოლების მმართველობის წესები რუსული,გერმანული 1834  
172 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 6
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი საქართველოში არსებული გერმანული კოლონიების ობერ-პასტორის დოკუმენტების ჟურნალი რუსული,გერმანული 1834   1835
173 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 7
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი საქართველო-იმერეთის სახელმწიფო ქონების მართვის სამოქალაქო საქმეთა გუბერნატორის მიწერილობა, საქართველოში არსებული გერმანული კოლონიების ობერ-პასტორს, პასტორების ჯამაგირისა, დანიშვნა-გადაადგილების, მამასახლისების დანიშვნის, ეკლესიებისათვის თანხის გამოყოფის, მასწავლებელთა შემწეობისა და სხვ. საკითხების თაობაზე რუსული,გერმანული 1836   1841
174 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 8
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი პასტორის ბონვეჩის მიწერილობა ევანგელისტური-ლუთერანული სინოდის, თბილისის გერმანული კოლონიების თემს, მისი, საქართველოში არსებული გერმანული კოლონიების ობერ-პასტორად დანიშვნის თაობაზე რუსული,გერმანული 1840  
175 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 9
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი საქართველო-იმერეთის გუბერნიის სამმართველოსა და სხვა დაწესებულებების მიწერილობა საქართველოში არსებული გერმანული კოლონიების ობერ-პასტორს რუსეთის სახელმწიფოსადმი ერთგულების ფიცის დადების მიმდინარეობის თაობაზე რუსული,გერმანული 1846  
176 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 10
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი ამიერკავკასიის მთავარი სამმართველოს სამხედრო გუბერნატორის, კავკასიის მეფისნაცვლის და სხვ. მიწერილობა საქართველოში გერმანული კოლონიების ობერ-პასტორს, პასტორის კროონის თბილისში დანიშვნისა, მარიენფელდის კოლონიაში ორი გერმანელი კოლონისტის ჩაწერისა და მონაცემები გერმანულ კოლონიებში დაბადებულთა, გარდაცვალებულთა და დაქორწინებულთა შესახებ რუსული,გერმანული 1847   1851
177 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 11
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი მარიენფელდის კოლონისტების კინა იოანისა და ალფრედ კ. ქორწინების მოწმობა რუსული,გერმანული 1879  
178 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 12
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი ელიზავეტალის კოლონიაში დაბადებულთა სია რუსული,გერმანული 1883  
179 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 13
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი თბილისში შვეიცარიის საკონსულოს მიწერილობა კატერინენფელდის კოლონისტის ტ. გოლრახერს, მამის გარდაცვალების შემდეგ, მემკვიდრეობის მიღების შესახებ რუსული,გერმანული 1910  
180 ფონდი 1728
ანაწერი 1
საქმე 14
საქართველოს გერმანელთა კოლონიების ობერ-პასტორი საქართველოში არსებული გერმანული კოლონიების საეკლესიო ქრონიკები რუსული,გერმანული  
181 ფონდი 1734
ანაწერი 1
საქმე 1
თბილისის პეტრე-პავლეს ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესია თბილისის პეტრე-პავლეს სახ. ევანგელისტურ-ლუთერანული ეკლესიის მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა რუსული,გერმანული 1828