საქმეთა სრული ნუსხა

საფუძველი დასახელება ანოტაცია დოკუმენტის ენა კიდური თარიღები
382 ფონდი 226
ანაწერი 1
საქმე 85
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი ამიერკავკასიაში კოლონისტების იმპერატორ ალექსანდრესადმი ერთგულების ფიცი რუსული,გერმანული 1855  
383 ფონდი 226
ანაწერი 1
საქმე 86
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი ამიერკავკასიაში მიმოწერა კოლონისტების მემკვიდრეობის შესახებ უცხოეთში რუსული,გერმანული 1855   1859
384 ფონდი 226
ანაწერი 1
საქმე 87
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი ამიერკავკასიაში ალექსანდერდორფის თემის გადაწყვეტილება, ანდერძის არ არსებობის შემთხვევაში, მემკვიდრეობის განაწილების შესახებ რუსული,გერმანული 1855  
385 ფონდი 226
ანაწერი 88
საქმე 88
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი ამიერკავკასიაში ელიზაბეტალის კოლონისტების თხოვნა ეკლესიის მშენებლობის შესახებ რუსული,გერმანული 1855   1877
386 ფონდი 226
ანაწერი 1
საქმე 89
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი ამიერკავკასიაში მიმოწერა კოლონისტების მემკვიდრეობის თაობაზე რუსული,გერმანული 1855   1888
387 ფონდი 226
ანაწერი 1
საქმე 90
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი ამიერკავკასიაში მიმოწერა ჩინოვნიკის პიტაევის მიერ ეკატერინონფელდის კოლონიის სარწყავი არხის უსამართლოდ სარგებლობის გამო, არსებული დავის თაობაზე რუსული,გერმანული 1855   1874
388 ფონდი 226
ანაწერი 1
საქმე 91
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი ამიერკავკასიაში მიმოწერა კოლონისტების ბეგარა-გადასახადისა და სახელმწიფო ვალის შესახებ რუსული,გერმანული 1855  
389 ფონდი 226
ანაწერი 1
საქმე 92
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი ამიერკავკასიაში მიმოწერა კოლონისტების ბეგარა-გადასახადისა და სახელმწიფო ვალის შესახებ რუსული,გერმანული 1855  
390 ფონდი 226
ანაწერი 1
საქმე 93
გერმანული კოლონიების ზედამხედველი ამიერკავკასიაში მიმოწერა კოლონისტებსა და თავად ორბელიანოვს შორის, თევზის ჭერის გამო, არსებული დავის შესახებ რუსული,გერმანული 1855   1858