ფონდების ანაწერების კატალოგი
საისტორიო ცენტრალური არქივი
ქუთაისის ცენტრალური არქივი

მოიძებნა 856 ფონდის ანაწერი

რეპოზიტორი: საისტორიო ცენტრალური არქივი
ფონდი: N 1
საქართველოს უმაღლესი მმართველობის საერთო კრება
ანაწერი: 1
რეპოზიტორი: საისტორიო ცენტრალური არქივი
ფონდი: N 2
ამიერკავკასიის მთავარმმართველის კანცელარია
ანაწერი: 1 2
რეპოზიტორი: საისტორიო ცენტრალური არქივი
ფონდი: N 3
ამიერკავკასიის სამოქალაქო მმართველობის უფროსის კანცელარია
ანაწერი: 1 2
რეპოზიტორი: საისტორიო ცენტრალური არქივი
ფონდი: N 4
კავკასიის მეფისნაცვლის კანცელარია
ანაწერი: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
რეპოზიტორი: საისტორიო ცენტრალური არქივი
ფონდი: N 5
კავკასიის სამოქალაქო ნაწილის მთავარმმართებლის მთავარ სამმართველოს უფროსის კანცელარია
ანაწერი: 1
რეპოზიტორი: საისტორიო ცენტრალური არქივი
ფონდი: N 7
კავკასიის სამოქალაქო ნაწილის მთავარმართებლის მთავარი სამმართველოს დეპარტამენტი
ანაწერი: 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9
რეპოზიტორი: საისტორიო ცენტრალური არქივი
ფონდი: N 8
კავკასიის მეფისნაცვლის მთავარი სამმართველოს საერთო საქმეთა დეპარტამენტი
ანაწერი: 1-1 1-2
რეპოზიტორი: საისტორიო ცენტრალური არქივი
ფონდი: N 9
კავკასიის მეფისნაცვლის მთავარი სამმართველოს სამოსამართლო საქმეთა დეპარტამენტი
ანაწერი: 1
რეპოზიტორი: საისტორიო ცენტრალური არქივი
ფონდი: N 10
კავკასიის მეფისნაცვლის მთავარი სამმართველოს საფინანსო საქმეთა დეპარტამენტი
ანაწერი: 1-1 1-2
რეპოზიტორი: საისტორიო ცენტრალური არქივი
ფონდი: N 11
კავკასიის მეფისნაცვლის დიპლომატიური კანცელარია
ანაწერი: 1