ფონდების კატალოგი


მიმდინარეობს ფონდების სიების დაზუსტება, უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში გთხოვთ, მოგვწერეთ ელ-ფოსტის მისამართზე : info@archives.gov.ge
რეგიონული არქივი არქივის დასახელება ფონდის ნომერი ფონდის დასახელება ფონდის თითოეული დასახელება და თარიღი კიდური თარიღები
კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 15


პ / შ: 10
სოფელ ვარდისუბნის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1931-1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ვარდისუბნის გამგეობა - 1990-2000 წწ; ვარდისუბნის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1931-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 16


პ / შ: 11
სოფელ რუისპირის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის რუისპირის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1936 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის რუისპირის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის რუისპირის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; რუისპირის გამგეობა - 1991-2000 წწ; რუისპირის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1936-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 17


პ / შ: 12
სოფელ იყალთოს საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის იყალთოს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1930 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის იყალთოს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის იყალთოს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; იყალთოს გამგეობა - 1990-2000 წწ; იყალთოს საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1932-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 18


პ / შ: 16
სოფელ ნაფარეულის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ნაფარეულის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1929 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ნაფარეულის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის ნაფარეულის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ნაფარეულის გამგეობა - 1990-2000 წწ; ნაფარეულის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1929-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 19


პ / შ: 18
სოფელ ფშაველის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ფშაველის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1931 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ფშაველის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის ფშაველის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ფშაველის გამგეობა - 1990-2000 წწ; ფშაველის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1932-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 20


პ / შ: 7
სოფელ კონდოლის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კონდოლის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1930 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კონდოლის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის კონდოლის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; კონდოლის გამგეობა - 1990-2000 წწ; კონდოლის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1931-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 21


პ / შ: 6
სოფელ კისისხევის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კისისხევის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1930 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კისისხევის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის კისისხევის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; კისისხევის გამგეობა - 1990-2000 წწ; კისისხევის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1938-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 22


პ / შ: 15
სოფელ ყარაჯალის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ყარაჯალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1931 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ყარაჯალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ყარაჯალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ყარაჯალის გამგეობა - 1990 -2000 წწ; ყარაჯალის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1934-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 23


პ / შ: 3
სოფელ აკურის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის აკურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1930 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის აკურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის აკურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; აკურის გამგეობა - 1990-2000 წწ; აკურის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1930-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 24


პ / შ: 17
სოფელ სანიორეს საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის სანიორეს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1936 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის სანიორეს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის სანიორეს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; სანიორეს გამგეობა - 1990-2000 წწ; სანიორეს საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1936-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივი თელავის არქივი მმ: 25


პ / შ: 13
სოფელ გულგულის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის გულგულის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1967-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის გულგულის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; გულგულის გამგეობა - 1990-2000 წწ; გულგულის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1967-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1968-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 26


პ / შ: 14
სოფელ თეთრწყლების საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის თეთრწყლების სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1936 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის თეთრწყლების სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის თეთრწყლების სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; თეთრწყლების გამგეობა - 1990-2000 წწ; თეთრწყლების საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1951-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1956-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 55


თელავის რაიონული საბჭოს ადგილობრივი არჩევნები
1948 - 1969 წწ. - თელავის რაიონული საბჭოს ადგილობრივი არჩევნები.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1948-1969


კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 64


პ / შ: 20
კახეთის რეგიონის კონტროლის პალატა
თელავის რაიონის პარტიული სახელმწიფო კონტროლი - 1963 - 1965 წწ; თელავის რაიონის სახალხო კონტროლის კომიტეტი - 1965-1994 წწ; კახეთის რეგიონის კონტროლის პალატა - 1994 - 2000 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1963-2000
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1963-1998

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 65


პ / შ: 284
დასაქმების ერთიანი სახელმწიფო ფონდის კახეთის სამხარეო სამმართველო
დასაქმების ერთიანი სახელმწიფო ფონდის კახეთის სამხარეო სამმართველო - 1992 - 2002 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1998-2001
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1992-1993; 1998-2002