ფონდების კატალოგი


მიმდინარეობს ფონდების სიების დაზუსტება, უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში გთხოვთ, მოგვწერეთ ელ-ფოსტის მისამართზე : info@archives.gov.ge
რეგიონული არქივი არქივის დასახელება ფონდის ნომერი ფონდის დასახელება ფონდის თითოეული დასახელება და თარიღი კიდური თარიღები
კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხის არქივი მმ: 16


პ / შ: 16
ქ. ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის სახალხო განათლების განყოფილება - 1940 - 1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის განათლების განყოფილება - 1977 - 1986 წწ; ქ. ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი - 1986-2004 წწ; ქ. ლაგოდეხის რესურსცენტრი - 2005 წ.- დან -
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1940-2004
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2004

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხის არქივი მმ: 17


პ / შ: 17
ლაგოდეხის რაიონის მიწის განყოფილება
1936 - 1954 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის მიწის განყოფილება.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1936-1954
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-1953

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხის არქივი მმ: 18


პ / შ: 18
ბაისუბანის სოფლის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ბაისუბანის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1935-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ბაისუბანის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ბაისუბანის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ბაისუბანის გამგეობა -1991-1998 წწ; ბაისუბანის სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1935-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1955-2006

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხის არქივი მმ: 19


პ / შ: 19
ცოდნისკარის სოფლის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ცოდნისკარის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1938-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ცოდნისკარის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ცოდნისკარის გამგეობა - 1991-1998 წწ; ცოდნისკარის სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1938-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1955-2006

კასპის ადგილობრივი არქივი მმ: 1


პ / შ: 1
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების რაიონული საბჭოს აღმასკომი - 1929-1936 წწ; მშრომელთა დეპუტატების რაიონული საბჭოს აღმასკომი - 1936-1977 წწ; სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს აღმასკომი - 1977-1991 წწ; კასპის რაიონის პრეფექტურა - 1991-1992 წწ; ადგილობრივი მმართველობის კასპის რაიონის გამგეობა - 1992-2006 წწ; კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 2006 წლიდან
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1929-2013
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1945-2013

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 1


თელავის სამაზრო აღმასკომი
1925 - 1928 წწ. - მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოს თელავის სამაზრო აღმასრულებელი კომიტეტი.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1925-1928


კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 2


თელავის თემსაბჭოს აღმასკომი
1922 - 1929 წწ. - მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოს თელავის თემსაბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1923-1929


კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 3


პ / შ: 1
თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოს თელავის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1929-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების საბჭოს თელავის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1938-1977 წწ; სახალხო დეპუტატთა თელავის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; თელავის რაიონის პრეფექტურა - 1991-1992 წწ; სამხედრო საბჭოს დროებითი რწმუნებული თელავის რაიონში - 1992 წწ; თელავის რაიონის საკრებულოს გამგეობა - 1992-2006 წწ; თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 2007-2014 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1929-2014
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2014

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 6


პ / შ: 2
ქ. თელავის გამგეობა
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1930-1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; თელავის სახალხო დეპუტატების საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ქალაქ თელავის გამგეობა - 1991-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1930-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-1988

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხის არქივი მმ: 40


ლაგოდეხის სამშობიარო სახლი
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1985-2011


კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 10


საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი კახეთის მხარეში
1993 - 2001 წწ. - საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი კახეთის მხარეში.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1993-2001


კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 11


პ / შ: 5
სოფელ ქვემო ხოდაშენის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ქვემო ხოდაშენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1936-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ქვემო ხოდაშენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატთა თელავის რაიონის ქვემო ხოდაშენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ქვემო ხოდაშენის გამგეობა - 1990-2000 წწ; ქვემო ხოდაშენის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1936-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 12


პ / შ: 4
სოფელ წინანდალის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის წინანდალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1922-1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის წინანდალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატთა თელავის რაიონის წინანდალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; წინანდალის გამგეობა - 1990-2000 წწ; წინანდალის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1926-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 13


პ / შ: 8
სოფელ შალაურის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის შალაურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის შალაურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; შალაურის გამგეობა - 1990-2000 წწ; შალაურის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1939-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006

კახეთის რეგიონული არქივითელავის არქივი მმ: 14


პ / შ: 9
სოფელ კურდღელაურის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კურდღელაურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1931 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კურდღელაურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის კურდღელაურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977 -1990 წწ; კურდღელაურის გამგეობა - 1990-2000 წწ; კურდღელაურის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1933-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2006