ფონდების კატალოგი


მიმდინარეობს ფონდების სიების დაზუსტება, უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში გთხოვთ, მოგვწერეთ ელ-ფოსტის მისამართზე : info@archives.gov.ge
რეგიონული არქივი არქივის დასახელება ფონდის ნომერი ფონდის დასახელება ფონდის თითოეული დასახელება და თარიღი კიდური თარიღები
ქვემო ქართლის რეგიონული არქივირუსთავი მმ: 78


რუსთავის ბავშთა სახლი
რუსთავის ბავშთა სახლი - 1949-1985 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1949-1985


დუშეთის რეგიონული არქივისტეფანწმინდა მმ: 40


ყაზბეგის სტატაღრიცხვის განყოფილება
1931 - 1978 წწ. - ყაზბეგის სტატაღრიცხვის განყოფილება
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1931 - 1978


დუშეთის რეგიონული არქივისტეფანწმინდა მმ: 60


უმაღლესი საბჭოს არჩევნები
1946 - 1975 წწ. - ყაზბეგის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1946 - 1975


დუშეთის რეგიონული არქივისტეფანწმინდა მმ: 61


ადგილობრივი არჩევნების მასალები
1972 - 1980 წწ. - ადგილობრივი არჩევნების მასალები.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1972 - 1980


გორის ადგილობრივი არქივი მმ: 366


პ / შ: 451
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ანა ფერაძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
ქ.გორის სამხატვრო სკოლა 1957-1980; საქართველოს სსრ სახალხო მხატვრის შ. ვ. მიქატაძის სახელობის გორის სამხატვრო სკოლა 1980-2000წწ; ანა ფერაძის სახელობის გორის სამხატვრო სკოლა 2000-2006 წწ; სსიპ გორის ანა ფერაძის სახელობის სამხატვრო სკოლა 2006-2007 წწ; ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ანა ფერაძის სახელობის სამხატვრო სკოლა 2007წ.-დან
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1968-2014
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1967-2014

სამეგრელოს რეგიონული არქივიწალენჯიხა მმ: 157


პ / შ: 168
ქ.წალენჯიხის N 1 ქართული გიმნაზია
1999-2011 წწ. - ქ.წალენჯიხის N 1 ქართული გიმნაზია.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1999-2011
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1999-2011

სამეგრელოს რეგიონული არქივიწალენჯიხა მმ: 158


სსიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეწერის საჯარო სკოლა
1956-1964 წწ.- სოფელ ორჯონიკიძისა შვიდწლიანი სკოლა: 1965-1991 წწ.-სოფელ ორჯონიკიძის საშუალო სკოლა; 1992-2004 წწ.-სოფელ ეწერის საშუალო სკოლა; 2005 წლ-დან- სსიპ სოფელ საჯარო სკოლა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1956-2016
სამეგრელოს რეგიონული არქივიჩხოროწყუ მმ: 129


პ / შ: 136
სსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლეწურწუმეს თემის საჯარო სკოლა.
1937 - 1967 წწ.- სოფელ ლეწურწუმეს თემის საჯარო სკოლა; 1967 - 2004 წწ.- სოფელ ლეწურწუმეს თემის საკჯარო სკოლა; 2005 წლ-დან სსიპ ლეწურწუმეს თემის საჯარო სკოლა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1951-2014
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1967-2014

სამეგრელოს რეგიონული არქივიჩხოროწყუ მმ: 130


პ / შ: 137
სსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ახუთის თემის საჯარო სკოლა.
1937-1987 წწ. - სოფელ ახუთის 8 წლიანი სკოლა; 1988-2004 წწ. - სოფელ ახუთის მეორე არასრული საშუალო სკოლა; 2005 წლ-დან - სსიპ ახუთის თემის საჯარო სკოლა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1972-2014
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1952-2014

ქუთაისის ცენტრალური არქივი მმ: 601


ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება
ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება - 2007-2012 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 2007-2012


ქუთაისის ცენტრალური არქივი მმ: 685


სსიპ ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუხის საჯარო სკოლა
ხონის რაიონის სოფელ კუხის არასრული საშუალო სკოლა - 1953-1963 წწ. ხონის რაიონის სოფელ კუხის საშუალო სკოლა - 1964-2005 წწ. სსიპ ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუხის საჯარო სკოლა - 2005-წ.-დან
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1953-2012


ქუთაისის ცენტრალური არქივი მმ: 752


სსიპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხეთის საჯარო სკოლა
ამბროლაურის რაიონის სოფელ ლიხეთის საბაზო სკოლა - 1954-2004 წწ. სსიპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხეთის საჯარო სკოლა - 2005-წ.-დან
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1954-2013


ქუთაისის ცენტრალური არქივი მმ: 753


სსიპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაცხუთის საჯარო სკოლა
ამბროლაურის რაიონი სოფელ კვაცხუთის საბაზო სკოლა - 1982-2004 წწ.; სსიპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაცხუთის საჯარო სკოლა - 2005-წ.-დან
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1982-2015


ზესტაფონიზესტაფონი მმ: 602


პ / შ: 91
ხარაგაულის რაიონის ხევის საჯარო სკოლა
ხარაგაულის რაიონის ხევის საჯარო სკოლა
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1946-1993 წწ.
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1946-1993 წწ.