ფონდების კატალოგი


მიმდინარეობს ფონდების სიების დაზუსტება, უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში გთხოვთ, მოგვწერეთ ელ-ფოსტის მისამართზე : info@archives.gov.ge
რეგიონული არქივი არქივის დასახელება ფონდის ნომერი ფონდის დასახელება ფონდის თითოეული დასახელება და თარიღი კიდური თარიღები
ქუთაისის ცენტრალური არქივი მმ: 1


ქუთაისის სანოტარო კანტორა
საქართველოს სსრ იუსტიციის სამინისტროს სახალხო კომისარიატის ქუთაისის სანოტარო კანტორა - 1920-1946 წწ; საქართველოს სსრ იუსტიციის სამინისტროს ქუთაისის სანოტარო კანტორა - 1947-1956 წწ; საქართველოს სსრ უმაღლესი სასამართლოს ქუთაისის სანოტარო კანტორა - 1957-1958 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1920-1958


კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 2


ლაგოდეხის რაიონის პროკურატურა
1938 - 1971 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის პროკურატურა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1938-1971


კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 3


პ / შ: 3
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონული საბჭოს აღმასკომი - 1938-1990 წწ; ლაგოდეხის რაიონის გამგეობა - 1991-1997 წწ; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 1997-2010 წწ; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია - 2011 წ;
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1938-2011
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2011

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 4


პ / შ: 4
ლაგოდეხის თამბაქოს საფერმენტაციო ქარხანა
1940 - 2004 წწ. - ლაგოდეხის თამბაქოს საფერმენტაციო ქარხანა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1940-2002
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2004

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი


პ / შ: 5
ლაგოდეხის სარემონტო - საამშენებლო საბჭო

პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1951-1963; 1965-1976

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 6


პ / შ: 6
ცოდნის (მაწიმის) სოფლის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ცოდნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1940-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ცოდნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ცოდნის (მაწიმის) გამგეობა - 1991-1998 წწ; ცოდნის (მაწიმის) სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1940-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1947-1966; 1970-2006

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 7


პ / შ: 7
სოფელ ცოდნის ორჯონიკიძის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ცოდნის ორჯონიკიძის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1936-1962
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1948-1965

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 8


სოფელ ვაშლოვანის ლენინის ანდერძის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ვაშლოვანის ლენინის ანდერძის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1941-1952


კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 9


პ / შ: 9
სოფელ კაბალის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის კაბალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1935-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის კაბალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის კაბალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ კაბალის გამგეობა - 1991 -1998 წწ; სოფელ კაბალის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1935-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1953-2006

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 10


პ / შ: 10
სოფელ აფენის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის აფენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1929-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის აფენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1938-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის აფენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ აფენის გამგეობა - 1991-1998 წწ; აფენის სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1929-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1949-2006

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი


პ / შ: 11
ლაგოდეხის კომუნალურ საწარმოთა კომბინატი

პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1942-2004

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 12


პ / შ: 12
ვარდისუბნის სოფლის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1935-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1978-1991 წწ; სოფელ ვარდისუბნის გამგეობა - 1991-1998 წწ; ვარდისუბნის სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1935-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1965-2006

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 13


სოფელ საქობოს მოლოტოვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ საქობოს მოლოტოვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1947-1958


კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 14


პ / შ: 14
ლაგოდეხის რაიონის სოფლის მეურნეობის სამმართველო
ლაგოდეხის რაიონის სოფლის მეურნეობის საწარმოო სამმართველო - 1940-1982 წწ; ლაგოდეხის აგროსამრეწველო გაერთიანება - 1983-1990 წწ; ლაგოდეხის რაიონის სოფლის მეურნეობის სამმართველო - 1991-2004 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1940-2004
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1965-2004

კახეთის რეგიონული არქივილაგოდეხი მმ: 15


პ / შ: 15
ნინიგორის სოფლის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ნინიგორის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1934-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ნინიგორის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ნინიგორის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ნინიგორის გამგეობა - 1991-1998 წწ; ნინიგორის სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1934-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები: 1945-2006