ფონდების ელექტრონული კატალოგი

 

ფონდების სიების მონაცემთა ბაზაში შესულია ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული არქივის სტრუქტურული ერთეულების - ცენტრალურ არქივებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში - რეგიონულ და ადგილობრივ არქივებში დაცულ ფონდებზე.

სერვისი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გაეცნოს, რომელი სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, აგრეთვე, დაწესებულებების, ორგანიზაციების, საწარმოებისა  და კერძო პირების  საქმიანობის პროცესში შექმნილი ეროვნული საარქივო ფონდის,  რომელი წლების, როგორი ხასიათის  (მმ - მმართველობითი; პ/წ - პირადი წარმოშობის; ტ - ტექნიკური; პ/შ - პირადი შემადგენლობის) დოკუმენტები ინახება ეროვნულ არქივში. 

ელექტრონულ კატალოგში შესული რიგი ფონდების დასახელებებში, რაიონებისა და ქალაქების სახელწოდებები წარმოდგენილია ორგანიზაციების  საქმიანობის პერიოდისა   და  წლების  შესაბამისად.  მაგალითად:  

 • თბილისი 1936 წლამდე მოიხსენიება, როგორც ტიფლისი
 • ბოლნისი - 1943 წლამდე,  როგორც ლუქსემბურგი
 • ხარაგაული - 1989 წლამდე, როგორც ორჯონიკიძე
 • ხონი - 1989 წლამდე, როგორც წულუკიძე 
 • ოზურგეთი - 1989 წლამდე,  როგორც  მახარაძე
 • სენაკი - 1989 წლამდე,  როგორც  ცხაკაია
 • მარტვილი - 1989 წლამდე,  როგორც გეგეჭკორი
 • ბაღდათი - 1990 წლამდე,  როგორც  მაიაკოვსკი
 • დედოფლისწყარო - 1991 წლამდე,  როგორც  წითელწყარო 
 • ნინოწმინდა - 1991 წლამდე,  როგორც ბოგდანოვკა
 • სტეფანწმინდა - 2006 წლამდე, როგორც  ყაზბეგი

 

ორგანიზაციების  ბოლო  სახელწოდებებში  მითითებული  მხოლოდ საწყისი  თარიღი  მიუთითებს, რომ აღნიშნული ორგანიზაცია დღემდე ფუნქციონირებს, ანდა დაზუსტების პროცესშია მისი ლიკვიდაციის კიდური თარიღი.

მიმდინარეობს მუშაობა ელექტრონულ კატალოგში შესულ სიების დაზუსტებაზე და სრულყოფაზე.  აგრეთვე, მოხდება ყოველწლიურად შესაბამის ფონდებში ცვლილებების ასახვა.

სიებთან დაკაშირებული ხარვეზებისა ან უზუსტობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით:info@archives.gov.ge