ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:181
ლაგოდეხის რაიონის მოძრავ - მექანიზირებული კოლონა
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1967-1974
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:182
ლაგოდეხის რაიონის სარემონტო - სამშენებლო უბანი N 9
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1967-1976
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:183
ლაგოდეხის რაიონის პურკომბინატი
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1967-1975
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:184
პ / შ:184
ლაგოდეხის სახელმწიფო სანერგე მეურნეობა
ლაგოდეხის სათუთე მეურნეობა - 1955-1959 წწ; ლაგოდეხის სახელმწიფო სანერგე მეურნეობა - 1960-1996 წწ; სახაზინო საწარმოო "ხეხილ-სანერგე" -1996-1999 წწ; შპს "სანერგე" - 1999 -2000 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1955-1983
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1955-1983
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:185
ლაგოდეხის რაიონის ადგილმრეწველობა
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1966-1971
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:186
ლაგოდეხის რაიონის მეფრინველეობის ფაბრიკა
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1969-1975
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:187
პ / შ:187
სოფელ ბაისუბნის ღვინის ქარხანა
1959 - 1988 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელი ბაისუბნის ღვინის ქარხანა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1959-1988
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1959-1973
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:188
ლაგოდეხის რაიონის საგზაო უბანი
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1944; 1947-1962; 1965-1975
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:189
პ / შ:189
ლაგოდეხის რაიონული გაზეთი გამარჯვების დროშის რედაქცია
ლაგოდეხის რაიონული გაზეთი გამარჯვების დროშის რედაქცია - 1965-1972 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1968-1972
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1965-1972
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:190
პ / შ:190
ლაგოდეხის სკოლა - ინტერნატი
ლაგოდეხის სკოლა - ინტერნატი - 1962-2005 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1962-2000
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1962-2005
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:191
ლაგოდეხის სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფკავშირის რაიკომი
სოფლის მეურნეობისა და დამზადების მუშაკთა და მოსამსახურეთა პროფკავშირის ლაგოდეხის რაიკომი - 1965-1978 წწ; ლაგოდეხის სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფკავშირის რაიკომი - 1978-2000 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1967-1988
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:102
პ / შ:33
ღვინის მრეწველობის წინანდლის საწარმოო გაერთიანება
წინანდლის სახალხო მამული - 1921 - 1928 წწ; წინანდლის საბჭოთა მეურნეობა - 1929-1935 წწ; წინანდლის მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობა - 1935 - 1958 წწ; წინანდლის ქარხნის საბჭოთა მეურნეობა - 1958 - 1961 წწ; წინანდლის ღვინის ქარხანა - 1961 - 1970 წწ; წინანდლის ღვინის ქარხნის სამმართველო - 1970 - 1972 წწ; ღვინის მრეწველობის წინანდლის საწარმოო გაერთიანება - 1972-1992 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1921-1992
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1976
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:103
პ / შ:37
თელიანის ღვინის ქარხანა
1957 - 1976 წწ. - თელიანის ღვინის ქარხანა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1958-1976
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1957-1967
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ: 104
პ / შ:39
ნაფარეულის ღვინის ქარხანა
ნაფარეულის ღვინის ქარხანა - 1960 - 1975 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1960-1973
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1961-1975
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:105
პ / შ:40
თელავის ღვინის ქარხანა
წინანდლის ღვინის ქარხნის სამმართველოს კურდღელაურის ღვინის ქარხანა - 1954-1958 წწ; კურდღელაურის ღვინის ქარხანა - 1958 -1967 წწ; თელავის ღვინის ქარხანა - 1967 - 1976 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1954-1973
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1955-1976
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:106
პ / შ:35
სააქციო საზოგადოება ფირმა "იყალთო - 12"
იყალთოს ღვინის ქარხანა - 1954-1992 წწ; სახელმწიფო მრეწველობის კომერციული ფირმა " იყალთო - 12" - 1992 - 1994 წწ; სააქციო საზოგადოება ფირმა "იყალთო - 12" - 1994 - 1999 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1955-1999
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1954-1998
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:107
პ / შ:34
აკურის ღვინის ქარხანა
აკურის ღვინის ქარხანა - 1954- 1967 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1966-1967
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1954-1967
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:114
პ / შ:41
თელავის რაიონის აგროსამრეწველო გაერთიანება
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის აღმასრულებელი კომიტეტის კოლმეურნეობათა ცენტრალური კავშირი - 1929 - 1932 წწ; მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა თელავის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის მიწათმოწყობის განყოფილება - 1932 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონული საბჭოს მიწათმოწყობის განყოფილება - 1939 - 1947 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონული საბჭოს სოფლის მეურნეობის განყოფილება - 1947 - 1958 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონული საბჭოს სოფლის მეურნეობის ინსპექცია - 1958 - 1961 წწ; საქართველოს სსრ დამზადების სამინისტროს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების დამზადების თელავის რაიონის სახელმწიფო ინსპექცია - 1961 - 1962 წწ; საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების დამზადებისა და წარმოების სამინისტროს კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა მეურნეობების თელავის ტერიტორიული საწარმოო სამმართველო - 1962 - 1965 წწ; საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თელავის რაიონის სოფლის მეურნეობის საწარმოო სამმართველო - 1965-1982 წწ; საქართველოს სსრ აგრომრეწველობის სახელმწიფო კომიტეტის თელავის აგროსამრეწველო გაერთიანება - 1982 - 1991 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1925-1991
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1973
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:117
პ / შ:43
სოფლტექნიკის თელავის განყოფილება
თელავის სამანქანო - სატრაქტორო სადგური - 1933 - 1958 წწ; თელავის სარემონტო ტექნიკური სადგური - 1958 - 1961 წწ; საქართველოს სსრ რესპუბლიკური გაერთიანება "სოფლტექნიკის " -ს თელავის რაიონული განყოფილება - 1961 - 1984 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1933-1984
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1977
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:124
პ / შ:42
თელავის სატყეო მეურნეობა
საქართველოს სსრ სახალხო კომისარიატის თელავის სატყეო მეურნეობა - 1922 - 1929 წწ; საქართველოს სსრ სახალხო კომისარიატის სატყეო საწარმოო მეურნეობის მთავარი სამმართველოს თელავის სატყეო მეურნეობა - 1929 - 1938 წწ; საქართველოს სსრ სატყეო მეურნეობის სამინისტროს მთავარი სამმართველოს თელავის სატყეო მეურნეობა - 1938 - 1945 წწ; საქართველოს სსრ სატყეო მრეწველობის სამინისტროს თელავის სატყეო მეურნეობა - 1946 - 1947 წწ; საქართველოს სსრ სატყეო მეურნეობის სამინისტროს თელავის სატყეო მეურნეობა - 1947 - 1952 წწ; საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სატყეო და სამონადირეო მეურნეობის მთავარი სამმართველოს თელავის სატყეო მეურნეობა - 1952 - 1964 წწ; საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს სახელმწიფო კომიტეტის სატყეო მეურნეობის თელავის სატყეო მეურნეობა - 1964 - 1991 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1926-1991
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1991
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:130
პ / შ:50
თელავის საჯიშე-სასელექციო სადგური
საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თელავის საჯიშე - სასელექციო სადგური - 1958 - 1974 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1958-1974
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1958-1974
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:131
პ / შ:59
თელავის სამრეწველო კომბინატის მევენახეობის მეურნეობა
თელავის სამრეწველო კომბინატის მევენახეობის მეურნეობა - 1940 - 1959 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1959
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1959
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:132
პ / შ:49
თელავის საცდელი სადგური
საქართველოს სსრ მიწათმოქმედების სახალხო კომისარიატის მევენახეობა - მებაღეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი - 1931 - 1937 წწ; საქართველოს სსრ თელავის მევენახეობა - მეღვინეობის სამეცნიერო ინსტიტუტი - 1937 - 1953 წწ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მევენახეობა - მეღვინეობის ინსტიტუტის თელავის ზონალური საცდელი სადგური - 1953 - 1956 წწ; საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მებაღეობა, მევენახეობა - მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის თელავის საცდელი სადგური - 1957 - 1992 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1933-1990
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1992
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:136
პ / შ:290
კახეთის გარემოს დაცვის რეგიონალური სამმართველო
ბუნების დაცვის ზონალური ინსპექცია - 1979 - 1994 წწ; გარემოს დაცვის კახეთისა და თუშეთის რეგიონალური სამმართველო - 1995 - 1998 წწ; კახეთის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რეგიონალური სამმართველო - 1999 - 2011 წწ; კახეთის გარემოს დაცვის რეგიონალური სამმართველო - 18.03.2011 - 30.04.2011 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1982-2011
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1979-2011
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:138
წინანდლის მევენახეობის მეურნეობა
საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული მთავარი სამმართველოს ტრესტ " სამტრესტი"-ს წინანდლის მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობა - 1961 - 1964 წწ; საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხილისა და მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობის ტრესტ " სამტრესტი"-ს წინანდლის მევენახეობის მეურნეობა - 1964 - 1991 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1961-1991