ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:89
სოფელ ულიანოვკის წითელი ვარსკვლავის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ულიანოვკის წითელი ვარსკვლავის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-1948
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:90
პ / შ:90
სოფელ ულიანოვკის ულიანოვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1994 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ულიანოვკის ულიანოვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950-1994
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950-1986; 1988-1994
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:91
სოფელ თამარიანის კიროვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ თამარიანის კიროვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1937-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:92
სოფელ პატარა გორის ჩკალოვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ პატარა გორის ჩკალოვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-1962
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:93
პ / შ:93
სოფელ ერეთისკარის წითელი ოქტომბრის სახელობის კოლმეურნეობა
1930-1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ერეთისკარის წითელი ოქტომბრის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-1962
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1956-1962
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:94
პ / შ:94
სოფელ არეშფერანის ხეთაგუროვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1996 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ არეშფერანის ხეთაგუროვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-1982
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1953-1955; 1957-1967; 1969-1992; 1995-1996
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:96
ლაგოდეხის მანქანათმშენებლობის ქარხანა
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1979-1993
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:98
პ / შ:98
ქ. ლაგოდეხის გამგეობა
მშრომელთა დეპუტატების საბჭოს ლაგოდეხის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1938-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების საბჭოს ლაგოდეხის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ლაგოდეხის საქალაქო გამგეობა - 1991-2006 წწ; ქ. ლაგოდეხის ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლობა - 2007 წ. -დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1943-1988; 1991-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1946-1984; 1995-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:99
ქალაქი ლაგოდეხის რუსული საშუალო სკოლა
1936 - 1963 წწ. - ქალაქი ლაგოდეხის რუსული საშუალო სკოლა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1936-1963
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:105
პ / შ:105
ლაგოდეხის არქივი
საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლაგოდეხის რაიონული სახელმწიფო არქივი - 1945-1960 წწ; საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული საარქივო სამმართველოს ლაგოდეხის რაიონული სახელმწიფო არქივი - 1960-1965 წწ; საქართველოს სსრ ორცსა ლაგოდეხის ფილიალი - 1965 - 1989 წწ; ლაგოდეხის რაიონული სახელმწიფო არქივი - 1989-2007 წწ; სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანო ლაგოდეხის არქივი - 2007-2012 წწ; სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანო ლაგოდეხის ადგილობრივი წარმომადგენლობა - 2013 წ. -დან -
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-2009
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1951-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:106
პ / შ:106
ლაგოდეხის საფინანსო განყოფილება
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის საფინანსო განყოფილება - 1940 - 1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის საფინანსო განყოფილება - 1977 - 1990 წწ; ლაგოდეხის რაიონის საკრებულოს საფინანსო განყოფილება - 1991- 1999 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1999
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1943-1949
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:108
პ / შ:108
სოფელ თამარიანის პირველი მაისის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1995 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ თამარიანის პირველი მაისის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-1962
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1954-1995
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:109
სოფელ ლელიანის მოლოტოვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ლელიანის მოლოტოვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:109
ლაგოდეხის ხილბოსტნეულის დამზადების კანტორა
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1965-1973
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:110
ლაგოდეხის სოფელ აფენის კოოპერატივი
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1961-1968
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:111
სოფელ ორჯონიკიძის ვოროშილოვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ორჯონიკიძის ვოროშილოვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945 -1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:112
ლაგოდეხის ვაჭრობის გაერთიანება
ლაგოდეხის სოფლის კოოპერატივი - 1939-1975 წწ; ლაგოდეხის ვაჭრობის გაერთიანება - 1976-1992 წწ.
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1992
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:113
ლაგოდეხის ვარდისუბნის სოფლის კოოპერატივი
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1946-1967
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:114
პ / შ:114
სოფელ ყარსუბანის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ყარსუბანის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1934-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ფონის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1938-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ფონის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ყარსუბანის გამგეობა - 1991-1998 წწ; სოფელ ყარსუბანის საკრებულო - 1998-2011 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1934-2011
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:116
სოფელი ფოდაანის წინსვლის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელი ფოდაანის წინსვლის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-1958
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:118
პ / შ:118
ლაგოდეხის სათაო პარკსაშრობი
1942 - 1982 წწ. - ლაგოდეხის სათაო პარკსაშრობი.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1943-1982
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1982
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:119
პ / შ:119
ლაგოდეხის რაიონის სატყეო მეურნეობა
ლაგოდეხის რაიონის სატყეო მეურნეობა - 1944-2005 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1949-2005
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1946-2005
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:120
ლაგოდეხის რაიონის სპორტკავშირი
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1949-1967
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:123
პ / შ:123
ლაგოდეხის N 88 პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებელი
ლაგოდეხის სოფლის მეურნეობის ტექნიკუმი -1930-1973 წწ; N 88 პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებელი - 1973-1983 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1983
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1975
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:125
სოფელ აფენის მანქანა-ტრაქტორთა სადგური
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1958