ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:748
ქუთაისის N50 საჯარო სკოლა
ქუთაისის N 50 საშუალო სკოლა - 1994 - 2005 წწ; ქუთაისის N50 საჯარო სკოლა - 2005 - 2010 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1994 - 2010
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
პწ:749
წყალტუბოს რაიონში დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა დოკუმენტების კოლექცია
წყალტუბოს რაიონში დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა დოკუმენტების კოლექცია - 1964 - 1980 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1964 - 1980
სამეგრელოს რეგიონული არქივი
ზუგდიდი
მმ:495
პ / შ:681
ზემო სვანეთის სატყეო მეურნეობა
ზემო სვანეთის სატყეო მეურნეობა - 2000-2007 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2000-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :2001-2007
სამეგრელოს რეგიონული არქივი
ზუგდიდი
მმ:496
პ / შ:682
ააიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე
1967 - 1990 წწ.- პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლე; 1990 - 2013 წწ.- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო - საგანმანათლებლო მოსწავლე- ახალგაზრდობის სასახლე; 2013 წ.- მარტიდან - ააიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1973-2017
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1997- 2016
სამეგრელოს რეგიონული არქივი
მარტვილი
მმ:63
პ / შ:66
მარტვილის სატყეო მეურნეობა
გეგეჭკორის სატყეო მეურნეობა- 1948-1989 წწ; მარტვილის სატყეო მეურნეობა - 1990-2007 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1983-2007
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1996-2007
ხაშური
ხაშური
მმ:541
პ / შ:268
შიდა ქართლის სატყეო სამსახური
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება სატყეო დეპარტამენტის შიდა ქართლის რეგიონული სატყეო სამმართველო 2007 - 2009 წწ; საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. სსიპ სატყეო სააგენტოს შიდა ქართლის რეგიონალური სატყეო სამმართველო 2010 წ; საქართველოს ენერგეტიკული და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს შიდა ქართლის სატყეო სამმართველო 2011 - 2012 წწ; საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს შიდა ქართლის სატყეო სამსახური 2013 - 2017 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2007 - 2017
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :2007 - 2017
ხაშური
ცხივნალი
მმ:540
პ / შ:267
ცხინვალის სატყეო მეურნეობა
საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. საქართველოს სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტის ცხინვალის სატყეო მეურნეობა 1997 - 20007 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1971 - 2007
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1995 - 2006
ხაშური
კასპი
მმ:45
პ / შ:45
კასპის სატყეო მეურნეობა
საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. საქართველოს საყტეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტის კასპის სატყეო მეურნეობა 1995 - 2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1949 - 2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1995 - 2006
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:580
კონტროლის პალატის (ვანი, ზესტაფონი, თერჯოლა, სამტრედია, ტყიბული, წყალტუბო, ჭიათურა, ხარაგაული, ხონი) გაერთიანებული ფონდი
კონტროლის პალატის (ვანი, ზესტაფონი, თერჯოლა, სამტრედია, ტყიბული, წყალტუბო, ჭიათურა, ხარაგაული, ხონი) გაერთიანებული ფონდი - 1992-1994 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1992-1994
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:649
ქუთაისის მე-7 საშუალო სკოლა
ქუთაისის მე-7 საშუალო სკოლა - 1946-1961 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1946-1961
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:689
ქუთაისის N4 პროფესიულ ტექნიკური სასწავლებელი
ქუთაისის N4 პროფესიულ ტექნიკური სასწავლებელი - 1952-1983 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1952-1983
საისტორიო ცენტრალური არქივი
პწ:2137
ზურაბ ჟვანიას პირადი ფონდი
ზურაბ ჟვანიას პირადი ფონდი 1910-2010
პირადი წარმოშობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1910-2010
საისტორიო ცენტრალური არქივი
პწ:2138
ხარიტონ შავიშვილის პირადი ფონდი
ხარიტონ შავიშვილის პირადი ფონდი 1913-1933
პირადი წარმოშობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1913-1933
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი
მმ:რ-1152
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს რესპუბლიკის ლტოლვილთა და განსახლების კომიტეტი-1992-1995 წწ; საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო-1995-2010 წწ; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო-2010-2018 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2004-2008; 2011-2012; 2017-2018.
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი
მმ:რ-1162
სსიპ პრივატიზებულ საწარმოთა რესტრუქტურიზაციისა და მენეჯმენტის დახმარების ცენტრი (GEPMA)
პრივატიზებულ საწარმოთა რესტრუქტურიზაციისა და მენეჯმენტის დახმარების ცენტრი- 1997-2002 წწ; სსიპ პრივატიზებულ საწარმოთა რესტრუქტურიზაციისა და მენეჯმენტის დახმარების ცენტრი (GEPMA)- 2002-2009 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1993; 1995-2007
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი
მმ:რ-1175
საქართველო ეროვნული საინოვაციო სამსახური "საქინოვაცია"
საქართველო ეროვნული საინოვაციო სამსახური "საქინოვაცია"-2002-2004 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2002-2004
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი
მმ:რ-1181
მთავარი არქიტექტურული-სამშენებლო ინსპექცია "არქმშენისპექცია"
მთავარი არქიტექტურული-სამშენებლო ინსპექცია "არქმშენისპექცია"-2001-2010 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2001-2007
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი
მმ:რ-1184
საქართველოს ინფორმატიზაციის სახელმწიფო დეპარტამენტი
საქართველოს ინფორმატიზაციის სახელმწიფო დეპარტამენტი-1999-2004 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1999-2001; 2003-2004
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი
მმ:რ-1187
საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული ფასების სახელმწიფო ინსპექცია
საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ფასების სახელმწიფო ინსპექცია-1994-1996 წწ; საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ფასების სახელმწიფო ინსპექცია-1997-2000 წწ; საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული ფასების სახელმწიფო ინსპექცია-2001-2005 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1994-2005
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი
მმ:რ-1195
საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და განვითარების სამინისტრო-2004 წ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2003-2005
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი
მმ:რ-1197
საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-ეკონომიკური პროგნოზირების სამეცნიერო კვლევის კომპიუტერული ცენტრი (ყოფილი სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის გამოთვლითი ცენტრი)
საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-ეკონომიკური პროგნოზირების სამეცნიერო კვლევის კომპიუტერული ცენტრი (ყოფილი სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის გამოთვლითი ცენტრი)-1971-2003 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1971; 1974-2001; 2003
საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი
მმ:რ-1210
საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო
საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო-1991-1995 წწ; საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო-1995-2000 წწ; საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო-2000 წ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1992-2003