ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
ქვემო ქართლის რეგიონული არქივი
წალკა
მმ:118
წალკის რაიონის საავადმყოფო
წალკის რაიონის საავადმყოფო - 1983-1988 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1983-1988
ქვემო ქართლის რეგიონული არქივი
რუსთავი
მმ:157
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 2004 - 2010 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2004-2010 წწ.
ქვემო ქართლის რეგიონული არქივი
წალკა
მმ:173
წალკის რაიონის კუშის სომხური საჯარო სკოლა
წალკის რაიონის კუშის სომხური საშუალო სკოლა -1966-2005 წწ; წალკის რაიონის კუშის სომხური საჯარო სკოლა - 2006-2016 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1966-2016
გორის ადგილობრივი არქივი
მმ:368
პ / შ:453
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო
ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური და ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი თემის კეთილმოწყობის სამსახური 2015-2017 წწ; ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო 15.01.2018 წ.-დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2015-2017
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :2015-2017
გორის ადგილობრივი არქივი
პ / შ:454
ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური
ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური 2015-2017 წწ.
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :2015-2017
გორის ადგილობრივი არქივი
პ / შ:455
ა(ა) იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი "ახალბაღი"
ა(ა) იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი "ახალბაღი" 2010-2017 წწ.
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :2010-2017
გორის ადგილობრივი არქივი
მმ:369
პ / შ:456
ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
გორის ცენტრალური საქალაქო ბიბლიოთეკა 1972-1981 წწ; ქალაქ გორის ცენტრალური საბიბლიოთეკო სისტემა 1981-1990 წწ; ქ.გორისა და გორის რაიონის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 1991-1998 წწ; გორის რაიონის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 1999-2007 წწ; ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 03.12.2007-2011 წწ; ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის საჯარო ბიბლიოთეკა 2011-2014 წწ; ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 2015-2017 წწ; ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს ცენტრალური ბიბლიოთეკა 2018 წ.-დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1972-2017
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1984-2017
გორის ადგილობრივი არქივი
მმ:370
პ / შ:457
ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი
ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი 2015-2017 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2015-2017
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :2015-2017
გორის ადგილობრივი არქივი
მმ:371
ა(ა) იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლი
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მწერალთა სახლი 2007-2014 წწ; ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლი 2014-2017 წწ; ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის "მწიგნობარი" 07.07.2017-2018 წწ; ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს მწერალთა სახლი 2019 წ-დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2007-2018
გორის ადგილობრივი არქივი
მმ:372
ჯემალ ინჯიას პირადი ფონდი
ქართველი პოეტი, მთარგმნელი, საზოგადო მოღვაწე, ქ.გორის საპატიო მოქალაქე 14.01.1937 წ.დან-
პირადი წარმოშობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1937-2015
ქვემო ქართლის რეგიონული არქივი
რუსთავი
მმ:158
ბოლნისის ზონარგაყრილი წიგნები
ბოლნისის ზონარგაყრილი წიგნები - 1964 - 1974 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1964 - 1974 წწ.
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:582
პ / შ:210
ქალაქ სამტრედიის N 12 საჯარო სკოლა
სამტრედიის ქალთა საშუალო სკოლა - 1933 - 1956 წწ; ამიერკავკაციის სამტრედიის რკინიგზის N 14 სშუალო სკოლა - 1957 - 2005 წწ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ ქალაქ სამტრედიის N12 საჯარო სკოლა - 2005 წ.-დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1973-2014
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1957-2014
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:586
პ / შ:194
სსიპ ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლა
ცაგერის რაიონის სოფელ ქვედა ცაგერის საშუალო სკოლა - 1988-2005 წწ; სსიპ ცაგერის რაიონის სოფელ ქვ. ცაგერის საჯარო სკოლა - 2005 წ.-დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1988 - 2016
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1988 - 2016
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:609
პ / შ:33
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის N4 საჯარო სკოლა
ტყიბულის N4 საშუალო სკოლა - 1972 - 2005 წწ; ტყიბულის მუნიციპალიტეტის N4 საჯარო სკოლა - 2005 - დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1972-2012
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1960-2012
ზესტაფონი
ზესტაფონი
მმ:604
ხარაგაულის რაიონის ვარძიის საშუალო სკოლა
ხარაგაულის რაიონის ვარძიის საშუალო სკოლა-1948-2005 წწ; ხარაგაულის რაიონის ვარძიის საჯარო სკოლა-2005 წ.-დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-1997
ზესტაფონი
ზესტაფონი
მმ:605
თერჯოლის რაიონის სოფელ გოგნის საჯარო სკოლა
თერჯოლის რაიონის სოფელ გოგნის საშუალო სკოლა-1970-2005 წწ; თერჯოლის რაიონის სოფელ გოგნის საჯარო სკოლა- 2005 წ.-დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1970-2017
კასპის ადგილობრივი არქივი
მმ:192
პ / შ:207
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2006 წლის ნოემბერი -
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2006-2016
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :2007-2013
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:740
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
იმერეთის სასკოლო ოლქის სამმართველო - 1998 - 2005 წწ; ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი - 2006 წ.-დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1998-2012
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:741
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ქუთაისის N46 საჯარო სკოლა
საქართველოს განათლების სამინისტროს ქუთაისის საბუნებისმეტყველო ლიცეუმი - 1993 - 2005 წწ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ქუთაისის N46 საჯარო სკოლა - 2006-2007 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1993 - 2007
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:743
პ / შ:787
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გურიის რეგიონალური სამმართველო
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გურიის რეგიონალური სამმართველო - 1997 - 2005 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1997-2005
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1997-2005
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:744
ქალაქ ქუთაისის მიწის მართვისა და განკარგვის საკონკურსო კომისია
ქალაქ ქუთაისის მიწის მართვისა და განკარგვის საკონკურსო კომისია - 2000 - 2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2000-2006
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:745
ქუთაისის მერია - ქუთაისის სოციალ-ეკონომიკური რეფორმების ხელშემწყობი მუნიციპალური ფონდი
ქუთაისის მერია - ქუთაისის სოციალ-ეკონომიკური რეფორმების ხელშემწყობი მუნიციპალური ფონდი - 1993 - 1995 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1993-1995
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:746
ქუთაისის N15 საჯარო სკოლა
ქუთაისის N15 საშუალო სკოლა - 1947 - 2005 წწ; ქუთაისის N15 საჯარო სკოლა - 2005 წ.-დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-2011
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:747
ქუთაისის N27 საჯარო სკოლა
ქუთაისის N27 საშუალო სკოლა - 1954-2005 წწ; ქუთაისის N27 საჯარო სკოლა - 2005 - 2011 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1954 - 2011
ფოთის ადგილობრივი არქივი
მმ:202
პ / შ:195
ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი
2007-2014 წწ.- ა(ა)იპ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი; 2014 წ.-დან -ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი;
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :2007-2016
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :2007-2016