ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:64
სოფელ ლელიანის ანდრეევის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ლელიანის ანდრეევის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1953
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:65
სოფელ ორჯონიკიძის (გიორგეთის) საშუალო სკოლა
სოფელ ორჯონიკიძის საშუალო სკოლა - 1953-1990 წწ; სოფელ გიორგეთის საშუალო სკოლა - 1991-2005 წწ; სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლა - 2005 წ. -დან -
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1953-1962
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:66
სოფელ ნინიგორის საშუალო სკოლა
1937 - 2005 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ნინიგორის საშუალო სკოლა; 2006 წ.-დან - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ნინიგორის საჯარო სკოლა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1937-1963
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:67
სოფელ მსხალგორის კარლ მარქსის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ მსხალგორის კარლ მარქსის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1943-1951
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:68
სოფელ ბაისუბნის წინსვლის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ბაისუბნის წინსვლის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-1989
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:69
ლაგოდეხის ცხოველდამზადება
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-1975
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:70
პ / შ:70
სოფელ ლელიანის ენგელსის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ლელიანის ენგელსის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1987
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950-1976; 1978-1979; 1981-1982; 1984-1993
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:71
სოფელ ხოშატიანის მოლოტოვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ხოშატიანის მოლოტოვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1945
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:72
პ / შ:72
სოფელ განჯალა - უზუნთალის კიროვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1995 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ განჯალა-უზუნთალის კიროვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1944-1983
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1971-1995
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:73
პ / შ:73
სოფელ ჭაბუკიანის ჭავჭავაძის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 2001 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჭაბუკიანის ჭავჭავაძის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950-1983
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1980-2001
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:74
სოფელ ნაენდროვალის ჩაპაევის სახელობის კოლმეურნეობა
1930-1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ნაენდროვალის ჩაპაევის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1944-1958
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:75
პ / შ:75
სოფელ კაბალის სასოფლო-სამეურნეო აგროფირმა კაბალი
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ კაბალის კომინტერნის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930-1993 წწ; ლაგოდეხის რაიონის სოფელ კაბალის სასოფლო-სამეურნეო აგროფირმა კაბალი" - 1994-1999 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1995
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-1965; 1969-1999
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:76
სოფელ აფენის ლენინის ხსოვნის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ აფენის ლენინის ხსოვნის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:77
სოფელ აფენის საქართველოს სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1996 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ აფენის საქართველოს სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1963-1982
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950-1996
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:78
სოფელ აფენის პარიზის კომუნის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ აფენის პარიზის კომუნის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:79
სოფელ განჯალის 26 კომისრების სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ განჯალის 26 კომისრების სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:80
სოფელ ქვემო მსხალგორის მახარაძის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ქვემო მსხალგორის მახარაძის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:81
სოფელ განათლების რუსთაველის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ განათლების რუსთაველის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1943-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:82
პ / შ:82
ლაგოდეხის პროფილაქტიკურ-დეზინფექციური განყოფილება
1955 - 1975 წწ. - ლაგოდეხის პროფილაქტიკურ-დეზინფექციური განყოფილება.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1968-1975
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1955-1975
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:83
სოფელ ფიჩხისბოგირის კეცხოველის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ფიჩხისბოგირის კეცხოველის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1958
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:84
პ / შ:84
სოფელ ანანაურის ნინოშვილის სახელობის კოლმეურნეობა
1930-1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ანანაურის ნინოშვილის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1955
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950-1958
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:85
სოფელ აფენის ცხაკაიას სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ აფენის ცხაკაიას სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1941-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:86
პ / შ:86
სოფელ ფონის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ფონის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1936-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ფონის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ფონის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ფონის გამგეობა - 1991-1998 წწ; სოფელ ფონის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1936-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1951-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:87
სოფელ ფონის მიქოიანის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ფონის მიქოიანის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-1951
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:88
სოფელ ქვემო ბოლქვის ჯაფარიძის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ქვემო ბოლქვის ჯაფარიძის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1950