ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:39
სოფელ გურგენიანის დიმიტროვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გურგენიანის დიმიტროვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1933 -1944
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:40
ლაგოდეხის კოოპერატიული ვაჭრობა
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1969-1976
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:41
სოფელ თელის ლენინის ანდერძის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ თელის ლენინის ანდერძის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1962
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:42
ლაგოდეხის პრავდის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 -1993 წწ. - ლაგოდეხის პრავდის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:43
სოფელ შრომის შრომის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ შრომის შრომის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1952
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:44
სოფელ ჩადუნიანის ოქტომბრის ქარიშხლის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჩადუნიანის ოქტომბრის ქარიშხლის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1936-1949
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:45
პ / შ:45
სოფელ ნინიგორის დრუჟბის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1996 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ნინიგორის დრუჟბის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1932-1996
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1951-1996
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:46
სოფელ ჭაბუკიანის ტელმანის სახელობის კოლმეურნეობა
1930- 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჭაბუკიანის ტელმანის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:47
პ / შ:47
ლაგოდეხის ეთერზეთების ქარხანა
1939 - 1994 წწ. - ლაგოდეხის ეთერზეთების ქარხანა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950-1980
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1994
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:48
პ / შ:48
სოფელ ცოდნისკარის ძერჟინსკის სახელობის კოლმეურნეობა
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ცოდნისკარის ძერჟინსკის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930-1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1987
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-1993
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:49
პ / შ:49
ქალაქ ლაგოდეხის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატიული საწარმო კავკასიონი
ლაგოდეხის კალინინის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930-1991 წწ; ქალაქ ლაგოდეხის სასოფლო-სამეურნეო კომერციული ფირმა კავკასიონი - 1992-2008 წწ; ქალაქ ლაგოდეხის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატიული საწარმო კავკასიონი - 2008-2017 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1943-2017
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-2008
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:50
სოფელ შეერთების ჩელუსკინელების სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ შეერთების ჩელუსკინელების სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1949-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:51
სოფელ გელათის ძნელაძის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გელათის ძნელაძის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:52
პ / შ:52
სოფელ გურგენიანის შვერნიკის სახელობის კოლმეურნეობა
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გურგენიანის შვერნიკის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930-1993 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1949-1961
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950-1993
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:53
სოფელ ყარსუბნის ბაქრაძის სახელობის კოლმეურნეობა
1930- 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ყარსუბნის ბაქრაძის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1949
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:54
სოფელ ყარსუბნის წითელი სხივის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ყარსუბნის წითელი სხივის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:55
სოფელ ყარსუბნის ჩარკვიანის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ყარსუბნის ჩარკვიანის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-1951
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:56
სოფელ ყარსუბნის კარლ ლიკპნეხტის სახელობის კოლმეურნეობა
1930-1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ყარსუბნის კარლ ლიკპნეხტის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1936-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:57
სოფელ აფენის სტალინის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ აფენის სტალინის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1979
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:58
ლაგოდეხის რაიონის მანქანა-ტრაქტორთა სადგური
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1957
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:59
ლაგოდეხის სტამბა
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1962
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:60
სოფელ გვიმრიანის წერეთელის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გვიმრიანის წერეთელის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1948
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:61
პ / შ:61
სოფელ გიორგეთის რუსთაველის სახელობის კოლმეურნეობა
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ორჯონიკიძის რუსთაველის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930-1959 წწ; ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გიორგეთის რუსთაველის კოლმეურნეობა - 1960-1997 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-1997
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1951-1986; 1988-1993; 1995-1997
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:62
სოფელ კარაჯალის სტალინური კონსტიტუციის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1952 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ კარაჯალის სტალინური კონსტიტუციის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1941-1952
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:63
პ / შ:63
სოფელ ფონის გაზეთ კომუნისტის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1994 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ფონის გაზეთ კომუნისტის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1952-1992
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-1994