ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:84
პ / შ:25
თელავის სააქციო საზოგადოება "ლოპოტა"
თელავის ფიქალმარმარილოს კომბინატი - 1942-1994 წწ; სააქციო საზოგადოება "ლოპოტა" - 1995-2000 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-2000
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1972
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:85
პ / შ:26
თელავის ფიქალფხვნილის ქარხანა
1950 - 1958 წწ. - თელავის ფიქალფხვნილის ქარხანა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1951-1958
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950-1958
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:86
პ / შ:27
თელავის სააქციო საზოგადოება "ჭიჭნაური"
თელავის ძაფსახვევ-საგრეხი ფაბრიკა - 1926-1994 წწ; თელავის სააქციო საზოგადოება "ჭიჭნაური" - 1994-2003 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1926-2003
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1994
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:92
პ / შ:29
თელავის ეთერზეთების ქარხნის საბჭოთა მეურნეობა
თელავის ეთერზეთების ქარხანა - 1940-1961 წწ; თელავის ეთერზეთების ქარხნის საბჭოთა მეურნეობა - 1961-1981 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1981
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1972
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:98
პ / შ:31
თელავის საგრენაჟო ქარხანა
1934 - 1982 წწ. - თელავის საგრენაჟო ქარხანა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1934-1982
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1976
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:100
წინანდლის ღვინის ქარხნის სამმართველო
1954 - 1958 წწ. - წინანდლის ღვინის ქარხნის სამმართველო.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1954-1958
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:20
ლაგოდეხის საინფორმაციო გამოთვლითი ცენტრი
1936 - 1973 წწ. - ლაგოდეხის საინფორმაციო გამოთვლითი ცენტრი.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1936-1973
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:21
სოფელ მშვიდობიანის ახალგაზრდა კომუნისტის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ მშვიდობიანის ახალგაზრდა კომუნისტის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-1953
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:22
სოფელ გრაფოვკის ფრუნზეს სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გრაფოვკის ფრუნზეს სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1959
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:23
ლაგოდეხის საყოფაცხოვრებო მომსახურების კომბინატი
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1973
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:24
სოფელ ვარდისუბნის საშუალო სკოლა
სოფელ ვარდისუბნის საშუალო სკოლა - 1947 - 2005 წწ; სოფელ ვარდისუბნის საჯარო სკოლა - 2005 წ. -დან -
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1965
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:25
სოფელ კაბალის საშუალო სკოლა
სოფელ კაბალის საშუალო სკოლა - 1947-2005 წწ; სოფელ კაბალის საჯარო სკოლა - 2005 წ. -დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1961
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:26
სოფელ არეშფერანის ზარია ვოსტოკას სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ არეშფერანის ზარია ვოსტოკას სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1941-1958
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:27
სოფელ კავშირის კაგანოვიჩის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ კავშირის კაგანოვიჩის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:28
ლაგოდეხის საზოგადოებრივი კვება
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1956; 1963-1976
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:29
პ / შ:29
სოფელ შრომის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი კოოპერატივი განახლება
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ შრომის ლენინის ანდერძის კოლმეურნეობა - 1928-1990 წწ; სოფელ შრომის მრავალდარგოვანი კომერციული ფირმა "განახლება" - 1991-1994 წწ; აგროფირმა "განახლება" - 1994-1996 წწ; სოფელ შრომის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი კოოპერატივი "განახლება" - 1996-1998 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1930 -1998
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950-1952; 1954-1956; 1958; 1975-1995
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:30
სოფელ რაჭისუბნის კეცხოველის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ რაჭისუბნის კეცხოველის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1951
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:31
პ / შ:31
სოფელ შრომის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის შრომის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1938-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის შრომის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ შრომის გამგეობა - 1991-1998 წწ; სოფელ შრომის საკრებულო -1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:32
ლაგოდეხის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საშუალო სკოლა
ლაგოდეხის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საშუალო სკოლა - 1948 - 2005 წწ; ლაგოდეხის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო სკოლა - 2005 წ. -დან -
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-1963
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:33
პ / შ:33
ლაგოდეხის სამომხმარებლო კოოპერატივი
ლაგოდეხის რაიონის რაიკოპკავშირი - 1941-1997 წწ; ლაგოდეხის რაიონის სამომხმარებლო კოოპერატივი - 1997-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1951-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:34
პ / შ:34
სოფელ ვარდისუბნის მაქსიმ გორკის სახელობის კოლმეურნეობა
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ვარდისუბნის გორკის სახელობის კოლმეურნეობა - 1930 -1998 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-1998
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1950; 1952; 1954-1958; 1963-1969; 1971; 1973-1996
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:35
სოფელ ულიანოვკის წითელი არმიის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ულიანოვკის წითელი არმიის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-1950
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:36
შპს ლაგოდეხის რაიონის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება
საქართველოს სსრ ჯანმრთელობის სამინისტროს ლაგოდეხის რაიონული საავადმყოფო - 1949-1987 წწ; ლაგოდეხის ცენტრალური რაიონული საავადმყოფო - 1988-1998 წწ; შპს ლაგოდეხის რაიონის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება - 1999-2011 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1949-2011
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:37
პ / შ:37
ლაგოდეხის წყალთა სასისტემო სამმართველო
1937 - 1971 წწ. - ლაგოდეხის წყალთა სასისტემო სამმართველო.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1937-1970
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1971
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:38
პ / შ:38
ლაგოდეხის პედაგოგიური ტექნიკუმი
1939 - 1955 წწ. - ლაგოდეხის პედაგოგიური ტექნიკუმი.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-1955
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1955