ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:10
პ / შ:298
კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი
1993 - 2001 წწ. - საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი კახეთის მხარეში; 2002-2013 წწ.- კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1993-2013
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1993-2012
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:11
პ / შ:5
სოფელ ქვემო ხოდაშენის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ქვემო ხოდაშენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1936-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ქვემო ხოდაშენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატთა თელავის რაიონის ქვემო ხოდაშენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ქვემო ხოდაშენის გამგეობა - 1990-2000 წწ; ქვემო ხოდაშენის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1936-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:12
პ / შ:4
სოფელ წინანდალის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის წინანდალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1922-1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის წინანდალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატთა თელავის რაიონის წინანდალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; წინანდალის გამგეობა - 1990-2000 წწ; წინანდალის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1926-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:13
პ / შ:8
სოფელ შალაურის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის შალაურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის შალაურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; შალაურის გამგეობა - 1990-2000 წწ; შალაურის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1939-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:14
პ / შ:9
სოფელ კურდღელაურის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კურდღელაურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1931 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კურდღელაურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის კურდღელაურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977 -1990 წწ; კურდღელაურის გამგეობა - 1990-2000 წწ; კურდღელაურის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1933-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:15
პ / შ:10
სოფელ ვარდისუბნის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1931-1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ვარდისუბნის გამგეობა - 1990-2000 წწ; ვარდისუბნის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1931-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:16
პ / შ:11
სოფელ რუისპირის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის რუისპირის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1936 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის რუისპირის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის რუისპირის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; რუისპირის გამგეობა - 1991-2000 წწ; რუისპირის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1936-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:17
პ / შ:12
სოფელ იყალთოს საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის იყალთოს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1930 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის იყალთოს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის იყალთოს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; იყალთოს გამგეობა - 1990-2000 წწ; იყალთოს საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1932-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:18
პ / შ:16
სოფელ ნაფარეულის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ნაფარეულის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1929 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ნაფარეულის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის ნაფარეულის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ნაფარეულის გამგეობა - 1990-2000 წწ; ნაფარეულის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1929-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:19
პ / შ:18
სოფელ ფშაველის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ფშაველის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1931 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის ფშაველის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის ფშაველის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ფშაველის გამგეობა - 1990-2000 წწ; ფშაველის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1932-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:20
პ / შ:7
სოფელ კონდოლის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კონდოლის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1930 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კონდოლის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის კონდოლის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; კონდოლის გამგეობა - 1990-2000 წწ; კონდოლის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1931-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:21
პ / შ:6
სოფელ კისისხევის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კისისხევის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1930 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის კისისხევის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის კისისხევის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; კისისხევის გამგეობა - 1990-2000 წწ; კისისხევის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:22
პ / შ:15
სოფელ ყარაჯალის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ყარაჯალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1931 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ყარაჯალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ყარაჯალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ყარაჯალის გამგეობა - 1990 -2000 წწ; ყარაჯალის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1934-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:23
პ / შ:3
სოფელ აკურის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის აკურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1930 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის აკურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის აკურის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; აკურის გამგეობა - 1990-2000 წწ; აკურის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1930-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:24
პ / შ:17
სოფელ სანიორეს საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის სანიორეს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1936 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის სანიორეს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის სანიორეს სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; სანიორეს გამგეობა - 1990-2000 წწ; სანიორეს საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1936-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:25
პ / შ:13
სოფელ გულგულის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის გულგულის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1967-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის გულგულის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; გულგულის გამგეობა - 1990-2000 წწ; გულგულის საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1967-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1968-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:26
პ / შ:14
სოფელ თეთრწყლების საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის რაიონის თეთრწყლების სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1936 - 1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონის თეთრწყლების სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების თელავის რაიონის თეთრწყლების სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; თეთრწყლების გამგეობა - 1990-2000 წწ; თეთრწყლების საკრებულო - 2001-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1951-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1956-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:55
თელავის რაიონული საბჭოს ადგილობრივი არჩევნები
1948 - 1969 წწ. - თელავის რაიონული საბჭოს ადგილობრივი არჩევნები.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-1969
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:64
პ / შ:20
კახეთის რეგიონის კონტროლის პალატა
თელავის რაიონის პარტიული სახელმწიფო კონტროლი - 1963 - 1965 წწ; თელავის რაიონის სახალხო კონტროლის კომიტეტი - 1965-1994 წწ; კახეთის რეგიონის კონტროლის პალატა - 1994 - 2000 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1963-2000
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1963-1998
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:65
პ / შ:284
დასაქმების ერთიანი სახელმწიფო ფონდის კახეთის სამხარეო სამმართველო
დასაქმების ერთიანი სახელმწიფო ფონდის კახეთის სამხარეო სამმართველო - 1992 - 2002 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1998-2001
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1992-1993; 1998-2002
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:67
პ / შ:19
თელავის რაიონის პროკურატურა
1929 - 2000 წწ. - თელავის რაიონის პროკურატურა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1929-2000
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1972
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
პ / შ:23
თელავის რაიონის პირველი უბნის სახალხო სასამართლო
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1965
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
პ / შ:24
თელავის რაიონის N2 უბნის სახალხო სასამართლო
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-1955
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:78
გამოთვლითი საინფორმაციო სადგური
საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის აღრიცხვის თელავის ინსპექცია - 1930 - 1964 წწ; სტატაღრიცხვის თელავის ინსპექცია - 1964-1971 წწ; თელავის რაიონის გამოთვლითი საინფორმაციო სადგური - 1971-1981 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1930-1981
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:81
თელავის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის საგეგმო კომისია
1931 - 1939 წწ. - მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის საგეგმო განყოფილება; 1939 - 1973 წწ. - მშრომელთა დეპუტატების თელავის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის საგეგმო კომისია.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1931-1973