ჩატვირთვა...

ფონდების კატალოგი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი
საძიებო სისტემა

ფონდის დასახელება

ფონდის ნომერი

შემნახველი არქივი

მონაცემები
რეგიონული
არქივი
არქივის
დასახელება
ფონდის
ნომერი
ფონდის
დასახელება
ფონდის თითოეული
დასახელება და თარიღი
კიდური
თარიღები
ქუთაისის ცენტრალური არქივი
მმ:1
ქუთაისის სანოტარო კანტორა
საქართველოს სსრ იუსტიციის სამინისტროს სახალხო კომისარიატის ქუთაისის სანოტარო კანტორა - 1920-1946 წწ; საქართველოს სსრ იუსტიციის სამინისტროს ქუთაისის სანოტარო კანტორა - 1947-1956 წწ; საქართველოს სსრ უმაღლესი სასამართლოს ქუთაისის სანოტარო კანტორა - 1957-1958 წწ.
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:2
ლაგოდეხის რაიონის პროკურატურა
1938 - 1971 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის პროკურატურა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-1971
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:3
პ / შ:3
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონული საბჭოს აღმასკომი - 1938-1990 წწ; ლაგოდეხის რაიონის გამგეობა - 1991-1997 წწ; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 1997-2010 წწ; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია - 2011 წ;
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-2011
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2011
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:4
პ / შ:4
ლაგოდეხის თამბაქოს საფერმენტაციო ქარხანა
1940 - 2004 წწ. - ლაგოდეხის თამბაქოს საფერმენტაციო ქარხანა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-2002
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2004
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:5
ლაგოდეხის სარემონტო - საამშენებლო საბჭო
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1951-1963; 1965-1976
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:6
პ / შ:6
ცოდნის (მაწიმის) სოფლის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ცოდნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1940-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ცოდნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ცოდნის (მაწიმის) გამგეობა - 1991-1998 წწ; ცოდნის (მაწიმის) სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1966; 1970-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:7
პ / შ:7
სოფელ ცოდნის ორჯონიკიძის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ცოდნის ორჯონიკიძის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1936-1962
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-1965
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:8
სოფელ ვაშლოვანის ლენინის ანდერძის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ვაშლოვანის ლენინის ანდერძის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1941-1952
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:9
პ / შ:9
სოფელ კაბალის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის კაბალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1935-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის კაბალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის კაბალის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ კაბალის გამგეობა - 1991 -1998 წწ; სოფელ კაბალის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1935-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1953-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:10
პ / შ:10
სოფელ აფენის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის აფენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1929-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის აფენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1938-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის აფენის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ აფენის გამგეობა - 1991-1998 წწ; აფენის სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1929-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1949-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
პ / შ:11
ლაგოდეხის კომუნალურ საწარმოთა კომბინატი
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2004
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:12
პ / შ:12
ვარდისუბნის სოფლის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1935-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ვარდისუბნის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1978-1991 წწ; სოფელ ვარდისუბნის გამგეობა - 1991-1998 წწ; ვარდისუბნის სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1935-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1965-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:13
სოფელ საქობოს მოლოტოვის სახელობის კოლმეურნეობა
1930 - 1993 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის სოფელ საქობოს მოლოტოვის სახელობის კოლმეურნეობა.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1947-1958
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:14
პ / შ:14
ლაგოდეხის რაიონის სოფლის მეურნეობის სამმართველო
ლაგოდეხის რაიონის სოფლის მეურნეობის საწარმოო სამმართველო - 1940-1982 წწ; ლაგოდეხის აგროსამრეწველო გაერთიანება - 1983-1990 წწ; ლაგოდეხის რაიონის სოფლის მეურნეობის სამმართველო - 1991-2004 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-2004
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1965-2004
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:15
პ / შ:15
ნინიგორის სოფლის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ნინიგორის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1934-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ნინიგორის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ნინიგორის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ნინიგორის გამგეობა - 1991-1998 წწ; ნინიგორის სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1934-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1945-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:16
პ / შ:16
ქ. ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის სახალხო განათლების განყოფილება - 1940 - 1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის განათლების განყოფილება - 1977 - 1986 წწ; ქ. ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი - 1986-2004 წწ; ქ. ლაგოდეხის რესურსცენტრი - 2005 წ.- დან -
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1940-2004
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2004
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:17
პ / შ:17
ლაგოდეხის რაიონის მიწის განყოფილება
1936 - 1954 წწ. - ლაგოდეხის რაიონის მიწის განყოფილება.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1936-1954
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1953
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:18
პ / შ:18
ბაისუბანის სოფლის საკრებულო
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ბაისუბანის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1935-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ბაისუბანის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ბაისუბანის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ბაისუბანის გამგეობა -1991-1998 წწ; ბაისუბანის სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1935-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1955-2006
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:19
პ / შ:19
ცოდნისკარის სოფლის საკრებულო
მშრომელთა დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ცოდნისკარის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1938-1977 წწ; სახალხო დეპუტატების ლაგოდეხის რაიონის ცოდნისკარის სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; სოფელ ცოდნისკარის გამგეობა - 1991-1998 წწ; ცოდნისკარის სოფლის საკრებულო - 1998-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1938-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1955-2006
კასპის ადგილობრივი არქივი
მმ:1
პ / შ:1
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების რაიონული საბჭოს აღმასკომი - 1929-1936 წწ; მშრომელთა დეპუტატების რაიონული საბჭოს აღმასკომი - 1936-1977 წწ; სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს აღმასკომი - 1977-1991 წწ; კასპის რაიონის პრეფექტურა - 1991-1992 წწ; ადგილობრივი მმართველობის კასპის რაიონის გამგეობა - 1992-2006 წწ; კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 2006 წ.-დან-
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1929-2013
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1948-2013
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:1
თელავის სამაზრო აღმასკომი
1925 - 1928 წწ. - მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოს თელავის სამაზრო აღმასრულებელი კომიტეტი.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1925-1928
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:2
თელავის თემსაბჭოს აღმასკომი
1922 - 1929 წწ. - მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოს თელავის თემსაბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1923-1929
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:3
პ / შ:1
თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოს თელავის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1929-1938 წწ; მშრომელთა დეპუტატების საბჭოს თელავის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1938-1977 წწ; სახალხო დეპუტატთა თელავის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1991 წწ; თელავის რაიონის პრეფექტურა - 1991-1992 წწ; სამხედრო საბჭოს დროებითი რწმუნებული თელავის რაიონში - 1992 წწ; თელავის რაიონის საკრებულოს გამგეობა - 1992-2006 წწ; თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 2007-2014 წწ. თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 2014-2017 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1929-2017
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-2014
კახეთის რეგიონული არქივი
თელავი
მმ:6
პ / შ:2
ქ. თელავის გამგეობა
მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების თელავის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1930-1939 წწ; მშრომელთა დეპუტატების თელავის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1939-1977 წწ; თელავის სახალხო დეპუტატების საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი - 1977-1990 წწ; ქალაქ თელავის გამგეობა - 1991-2006 წწ.
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1930-2006
პირადი შემადგენლობის დოკუმენტების კიდური თარიღები :1942-1988
კახეთის რეგიონული არქივი
ლაგოდეხი
მმ:40
ლაგოდეხის სამშობიარო სახლი
მმართველობითი დოკუმენტების კიდური თარიღები :1985-2011